08-06-2015

Op på tæerne for seksuel sundhed

I september skal verdens regeringer blive enige om verdens udviklingsmål for de næste 15 år. 25 danske organisationer har i en ny rapport udgivet af Mellemfolkeligt Samvirke kigget på hvordan Danmark nationalt og internationalt har bidraget til de foreløbige 17 mål. Som Danmarks førende organisation indenfor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, har Sex & Samfund bidraget med konkrete bud på, hvor indsatsen indenfor dette område bør sættes ind.

Mål 3 af de 17 foreslåede bæredygtghedsmål handler om at sikre sunde liv og trivsel for alle. Dette er en politisk prioritet, der både herhjemme og i dansk ulandsbistand har vægtet tungt, og hvor Danmark historisk set har haft førertrøjen på. Men i de senere år har dansk støtte til sundhed i udviklingslandene været dalende.

Samtidig har man i dansk udviklingspolitik prioriteret sundhed i forbindelse med seksualitet, graviditet og fødsel. Og det er en udfordring, mener Tania Dethlefsen, international chef i Sex & Samfund.

- Det bliver meget svært at sikre en central placering på så sensitivt et område som seksuel sundhed i dansk udviklingssamarbejde, hvis der ikke investeres i flere sundhedsprogrammer i vores samarbejdslande. Samtidig ved vi i dag, at seksuel og reproduktiv sundhed også har stor betydning for bæredygtig udvikling generelt set, og området bør derfor tænkes mere aktivt ind i de programmer, som Danmark støtter i samarbejdslandene, siger Tania Dethlefsen.

Men også i Danmark er der brug for, at vi styrker indsatsen for seksuel sundhed for alle. Sex & Samfund anbefaler for eksempel, at seksuel sundhed skal integreres i sundhedssektoruddannelserne samt i retningslinjer og retorik omkring sundhedsbehandling generelt, så det bliver lettere for både borgerne og sundhedspersonalet at kunne tale om seksuel sundhed og trivsel i et behandlingsforløb eller i alderdommen.

Og der er både i Danmark og internationalt brug for at skærpe fokus på rettigheder i forbindelse med seksualitet, køn, graviditet og fødsel. Netop det rettighedsbaserede er desværre ikke stærkt nok repræsenteret i de nye mål – og det er et stort problem i en verden, hvor netop diskrimination af især piger, kvinder og seksuelle minoriteter betyder, at de ikke får lige adgang til sundhedsydelser, uddannelse, job eller en selvstændig stemme i samfundet. 

Derfor er der i de kommende 15 år behov for at sikre en dansk førertrøje både nationalt og internationalt. Den beholder man ikke automatisk og en kommende dansk regering skal op på tæerne for at sikre rettigheder indenfor seksualitet, køn, graviditet og fødsel – både i Danmark og i vores udviklingssamarbejde.

Her kan du læse hele Sex & Samfunds og de 24 andre organisationers bidrag i rapporten FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling: Kræver dansk handling lokalt og globalt.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!