Samfundsdebattøren Henrik Marstal foreslår i Politiken statsministeren at indføre et fag i skolen, "der skal forberede børn og unge på verdenen i dag og lære børn, hvad sexisme, mobning, ekskludering og nethad er".
10-11-2015

Psst - Lars Løkke: Du behøver ikke indføre et fag, der allerede findes

Listen over fag, som foreslås indført i skolen, er lang. Sex & Samfunds generalsekretær vil gerne hviske statsministeren i øret, at der i hvert fald er ét fag, som han på trods af opfordringer fra samfundsdebattøren Henrik Marstal ikke behøver at indføre. Faget findes allerede og hedder seksualundervisning.

Af Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund

Kære Henrik Marstal.

Hvis jeg var statsminister, ville jeg glæde mig over, at der i hvert fald er ét fag, som jeg ikke behøver at indføre i skolen. For det er der allerede.

Faget hedder ’sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’, det er obligatorisk i 0.-9. klasse, og her kan drenge – og piger – have den seriøse dialog om porno og om voldtægt, rettigheder og medborgerskab, sådan som du efterlyser i skolen.

Henrik Marstal i Politiken: Skolen må også lære børn, hvad sexisme, mobning, ekskludering og nethad er

Det er endda så fint, at der er obligatoriske mål for faget – ligesom der er for fx dansk og matematik. Målene fastlægger, hvad eleverne skal arbejde med på de forskellige klassetrin, og de ligger såmænd til fri læsning for debattører, lærere, kommunalpolitikere og statsministre på Undervisningsministeriets hjemmeside Emu.dk.

Retten til at bestemme over egen krop
Selvfølgelig handler faget om prævention, graviditet, abort og sexsygdomme. Men faget er meget bredere end det. Det kræver ikke mange øjeblikke at konstatere, at viden om rettigheder, personlige grænser, kønsroller, relationer, følelser, mangfoldighed og menneskers ligeværd fylder vidunderligt meget i sundheds- og seksualundervisningen.

For eksempel skal elever allerede i 0.-3. klasse arbejde med børns rettigheder - fx retten til at bestemme over egen krop. Alderssvarende selvfølgelig. Her handler det ikke om voldtægt, men om retten til at sige ja eller nej fx til et kram af en ven eller moster Lise. De skal også gennem hele skoleforløbet arbejde med grænser - mærke egne grænser, give udtryk for egne grænser, aflæse andres grænser og respektere andres grænser.

I 7.-9. klasse skal eleverne med de forestillinger og idealer om køn, krop og seksualitet, som vi møder i medier, litteratur, film og musik. Her er det oplagt at inddrage porno og diskutere, hvad det er, og hvordan det kan være med til at påvirke vores syn på køn, seksualitet, krop og grænser. Målet – det er selvfølgelig tænksomme, kritiske mediebrugere, der kan skelne mellem pornoens fantasiunivers og egen virkelighed og selv kan tage stilling til de positive og negative sider af porno.

Medborgerskabsundervisning
God og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning styrker kort sagt børn og unges evner til at passe godt på sig selv og hinanden. Det styrker børn og unges evne til at skabe gode og respektfulde relationer til hinanden - uanset om det er kammerater, venner, kærester eller seksualpartnere.

Reelt set er det medborgerskabsundervisning. For viden om egne rettigheder styrker også børn og unges evne til at handle og sige til og fra, når de oplever at få krænket egne rettigheder. Viden om demokratiske muligheder fremmer børn og unges evne til at deltage som aktive og ansvarlige samfundsborgere i en foranderlig verden.

Udnytter vi fagets stærke potenialer godt nok?
Så hvis jeg var statsminister, ville jeg glæde mig over, at vi har rammerne på plads – lige bortset fra de gymnasiale uddannelser. Det er nemlig så fint, at i dag skal eleverne på erhvervsuddannelsernes grunduddannelse også arbejde med sundhed og seksualitet.

Jeg ville også glæde mig over, at rigtig mange elever landet over arbejder med køn, krop, grænser, trivsel og rettigheder i løbet af deres skolegang.

Men jeg ville til gengæld være meget optaget af, om vi udnytter fagets stærke potentialer godt nok, om alle undervisere kender de obligatoriske krav og rammer til faget, og om alle elever får den undervisning, som de har krav på.

For meget tyder desværre på, at det ikke er tilfældet i dag.

Invitation til Uge Sex
Lige nu strømmer tilmeldingerne ind til Sex & Samfunds årlige undervisningskampagne Uge Sex. Kære Henrik Marstal – du er hermed inviteret til at være med i Uge Sex 2016. Så skal vi nok finde en skole eller en ungdomsuddannelse til dig, så du ved selvsyn kan opleve, at seksualundervisning i dag handler om meget mere end prævention og sexsygdomme.

Psst - Lars Løkke, du er også inviteret.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!