07-12-2011

Reddet på stregen

Der er grund til at glæde sig. Regeringens nye finanslov 2011 ender efter al sandsynlighed med at afværge de truende nedskæringer på forebyggelse i relation til seksuel sundhed.

Af generalsekretær Bjarne B. Christensen og bestyrelsesformand Christian Graugaard

 

Ved en målrettet indsats fra både regerings- og forligspartierne lykkedes det i 11. time at finde midler, der kunne tilbageføre bortskårne midler til Sundhedsstyrelsens forebyggelsesarbejde, ligesom de såkaldte satspuljepartier sikrede en ny pulje for seksuel sundhed – som afløser for den, der udløber ved udgangen af året.


Med baggrund i en finanslov, der på forhånd kæmpede med et milliardunderskud, og med uhyre kort tid til at revidere den tidligere regerings udspil, er vi utroligt lettede over, at det lykkedes at genfinde 24 millioner kroner til det samlede forebyggelsesarbejdet samt fem millioner kroner pr. år over en fireårig periode til en ny satspulje vedrørende seksuel sundhed. Det betyder helt konkret, at succesprojekter som Sexlinien for Unge, ”Kun med Kondom”-kampagnen og Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed er sikret i de kommende fire år. Stor tak til de politikere, der arbejdede målrettet og hårdt for, at dette vigtige område blev prioriteret!


At der er behov for en markant og synlig indsats for seksuel sundhed i Danmark, har vi længe vidst og argumenteret for med baggrund i de stigende sexsygdomstal og den manglende ”sikker sex”-adfærd blandt især unge. Men behovet blev også klart formuleret på den netop afholdte Nationale Konference for Seksuel Sundhed på Nyborg Strand. Sex & Samfund inviterede sammen med Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed og Sundhedsstyrelsen til et todagesmøde, tæt pakket med foredrag, workshops, debat og erfaringsudveksling. Med 150 deltagere fra kommuner over hele landet var interessen for at deltage langt større end først forventet – og det bekræfter os kun i, at emnet er centralt. Også i en presset kommunal hverdag.


Konferencen viste med stor tydelighed, at der eksisterer et enormt behov for faglige netværk og kapacitetsopbygning. Og den bekræftede, at alt for mange fagpersoner sidder alene med området – fuld af gode ideer, men med alt for sparsomme ressourcer. En konferencedeltager konkluderede, at vi ikke fremover skal forvente, at kommunerne vil igangsætte afgrænsede indsatser med fokus på seksuel sundhed. Det stiller større krav til at kunne integrere den seksuelle forebyggelse i andre områder og aktiviteter. I en sådan proces er det helt afgørende at kunne trække på faglige netværk og på organisationer som Sex & Samfund, der kan være med til at holde fokus og give konkret støtte til at integrere seksuel forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne.


I det lys er vi ekstra glade for, at midlerne til forebyggelse i 2012 ikke bliver skåret ned som først annonceret. Men det bekræfter også behovet for, at beslutningstagerne kæmper videre med at udarbejde politiske visioner for seksuel og reproduktiv sundhed i Danmark, og at de omsættes til konkrete aktiviteter centralt og ude i kommunerne. Vi ser redningen af det seksuelle sundhedsområde i denne finanslovsforhandling som en god begyndelse.


Området kræver og fortjener, at der i det kommende år udarbejdes en fremadrettet og visionær plan for, hvordan vi i Danmark vil arbejde med seksuel sundhed i det 21. århundrede. Det skylder vi de unge generationer. Og det skylder vi kommunerne, som i dag står helt alene med at løfte en opgave, der kræver samarbejde og centrale initiativer at læne sig op af.


 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!