Hvis politikerne vil fastholde de gode resultater på området, skal der afsættes de nødvendige penge til arbejdet.
29-10-2014

Satspuljeaftale truer arbejdet med seksuel sundhed og forebyggelse

Politikerne har indgået en aftale, der afsætter blot fem millioner kroner til området i 2016. Så hvilke indsatser vil politikerne skære væk, spørger generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen, og efterlyser penge på finansloven.

Af Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund
Arbejdet med seksuel sundhed og forebyggelse handler om at holde fast i de seneste års gode resultater i form af faldende abort- og sexsygdomstal.

Det handler om at styrke børn og unges trivsel og deres evne til at håndtere de mange dilemmaer og udfordringer i forhold til køn, krop, venskaber, relationer, kærester, seksualitet, rettigheder og grænser, som vi ved, at børn og unge møder hver dag.

Det er et stort og vigtigt arbejde, som Sundhedsstyrelsen qua sin Forebyggelsespakke for Seksuel Sundhed sidestiller med arbejdet på de øvrige store forebyggelsesområder - kost, rygning, alkohol, motion.

Seksuel sundhed og trivsel hænger sammen
Rapporten fra Vidensråd for Forebyggelse Seksualitet og sundhed slår fast, at arbejdet med seksuel sundhed, trivsel og rettigheder er af helt afgørende betydning både samfundsmæssigt set og for den enkeltes trivsel.

Når vi fokuserer på skyggesiden - en manglende sundhed og de manglende rettigheder - bliver betydningen endnu mere klar:

22 % af pigerne og 5 % af drengene har haft uønskede seksuelle erfaringer før 15 års alderen, bekymrende mange unge mellem 15-24 oplever en utilfredshed med deres krop, børn har deres første møde med pornografi i 10-12 års alderen, ca. hver tiende ung har følt sig presset til at gøre noget seksuelt, som de ikke ville (Forebyggelsespakke Seksuel Sundhed 2012, CEFU 2010, Børnerådet 2014).

Det vil være så vigtigt, at de gode initiativer, som er opbygget i de senere år - med støtte fra satspulje­bevillinger - ikke skal lukke/reduceres kraftigt, fordi der ikke er skabt en økonomisk platform for arbejdet fremover.

Øremærk penge på finansloven
Arbejdet med seksuel sundhed og forebyggelse er i dag finansieret via Satspuljen. Sidste år var der 15 millioner kroner til området, i år er der 14 millioner kroner og næste år 10 millioner kroner.

Så udløber puljerne, og i 2016 er det slut - næsten. For i sidste uge landede politikerne en aftale, der gav fem millioner kroner til arbejdet i 2016.

Så langt så godt - eller faktisk skidt. For hvis politikerne vil fastholde indsatsen på området og resultaterne, skal der selvfølgelig ikke skæres i bevillingerne. Der skal derimod afsættes de nødvendige penge til arbejdet.

Læs også: ’DPU-forsker giver topkarakter til Uge Sex’

Sex & Samfund har derfor dette forslag til politikerne, der netop nu er i gang med finanslovsforhandlingerne: Afsæt en pulje i finanslovens forebyggelses­midler, der er øremærket arbejdet med seksuel sundhed.

Topkarakterer til Uge Sex
For eksempel har Sundhedsstyrelsen i deres anbefalinger skrevet Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex ind som et afgørende redskab i kommunernes indsats.

Kampagnen har netop fået topkarakterer i en uvildig DPU-rapport. Her slår professor Venka Simovska blandt andet fast, at Uge Sex spiller en afgørende rolle i arbejdet med at give børn og unge de redskaber, der skal til, for at de kan skabe gode og respektfulde relationer til hinanden som venner, kærester og seksualpartnere.

Men det er med den nye satspuljeaftale ikke muligt at fastholde Uge Sex som en indsats, der rammer 300.000 børn og unge med kvalificeret seksualundervisning.

Uge Sex koster fem millioner kroner. Politikerne har øremærket 1,6 millioner af de fem millioner kroner i 2016 til Uge Sex.

To gode spørgsmål til politikerne er derfor:

Hvorfor skal Uge Sex sættes uden for døren? Og hvad skal der med resten af området, når det hele skal finansieres af godt en tredjedel af de penge, som der er sat af til arbejdet i dag?

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!