God seksualundervisning styrker unges evne til at skabe gode og respektfulde relationer til hinanden - uanset om det er venner, kærester eller seksualpartnere, og uanset om det er i den fysiske verden eller online.
08-05-2016

Seksualundervisning på gymnasier: Seksuel dannelse handler om meget mere end sex

Lad os give gymnasieeleverne samme mulighed for en seriøs dialog om lyst, rettigheder, shaming, voldtægt og porno, som elever på landets erhvervskoler har fået det. Tag undervisning om køn, krop, seksualitet og relationer med i den nye gymnasiereform.

Af Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund

”Hver tredje ung er flov over egen krop.” ”Drenge har et forskruet syn på piger.” ”Grov sexvideo af folkeskole-elev delt blandt tusindvis af unge.” Igen og igen kan vi slå avisen op på den slags historier. Det er historier, der fortæller om børn og unge, der i et kropsfikseret og seksualiseret ungdomsmiljø oplever, at de ikke er gode nok, oplever at få overskredet deres grænser, oplever deciderede krænkelser.

Historierne vidner desværre også om, at alt for mange danske børn og unge har uendeligt svært ved at navigere i det kønnets, kroppens og seksualitetens farvand, som de som snart voksne kastes ud i. De vidner om børn og unge, der mangler viden om egne rettigheder, personlige grænser, kønsroller, relationer, følelser, forskellighed og menneskers ligeværd – alt sammen kerneemner i seksualundervisningen.

Vi glæder os derfor over, at minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, har taget initiativ til at kortlægge og sætte ind over for unges krænkelser af hinanden på sociale medier. Vi noterer os også, at politikere fra bred kam af partier bakker op om, at der skal seriøs handling til og her senest taler om obligatorisk seksualundervisning på gymnasier.

Vi kan kun bakke op: Undervisning om køn, krop, seksualitet og relationer skal ind i den nye gymnasiereform.

Det skal det, fordi god seksualundervisning styrker unges evne til at tage vare på sig selv og hinanden. Det styrker deres evne til at skabe gode og respektfulde relationer til hinanden - uanset om det er venner, kærester eller seksualpartnere, og uanset om det er i den fysiske verden eller online. Det styrker deres evne til at kunne mærke egne grænser, give udtryk for egne grænser, aflæse andres grænser og respektere andres grænser.

Lad os kalde det seksuel dannelse – noget som børn og unge i den grad har brug for, når de skal navigere mellem de mange krav, dilemmaer og oplevelser med krop, køn og seksualitet, som et børne- og ungdomsliv anno 2016 indeholder.

Med sidste års EUD-reform skal eleverne på erhvervsskolernes grundforløb også arbejde med samfund, sundhed og seksualitet. Lad gymnasieeleverne få samme mulighed for en seriøs dialog om lyst, rettigheder, shaming, voldtægt og porno. De har lige så meget brug for det som alle andre.

Offentliggjort i Jyllands-Posten den 9. maj.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!