11-09-2013

Sex & Samfund har fået ny formand

Bjarke Oxlund vil sætte fokus på seksuel trivsel for voksne og ældre. Og så skal sundhedssektoren turde spørge ind til seksualitet, mener han.

Sex & Samfunds bestyrelse har valgt ny formand. Valget faldt på foreningens 37-årige næstformand, antropolog Bjarke Oxlund. Han afløser professor Christian Graugaard, der gik af på Sex & Samfunds generalforsamling efter 10 år på posten.

Den nye formand vil blandt andet sætte fokus på seksuel trivsel for voksne og ældre.

- Ældresex er et af de sidste seksuelle tabuer, vi har tilbage. Vi har i dag en stærk tradition omkring seksualrådgivning og -vejledning for børn og unge. Men der mangler lignende tilbud til voksne og ældre.

- Min store drøm ville derfor være, hvis man udvidede Sexlinien for Unge med en Sexlinien for Ældre. Men under alle omstændigheder er det et område, der skal sættes fokus på
, siger Bjarke Oxlund.

Ifølge den nye formand har voksne og ældre nogle andre seksuelle udfordringer og muligheder end unge:

- Der er mange kroniske og aldersbetingede sygdomme, som også påvirker én seksuelt. Omvendt har ældre måske mere erfaring og bedre tid til at udleve deres seksualitet.

- Men basalt handler det om, at hvis en ældre mand for eksempel har rejsningsproblemer på grund af diabetes, så er der brug for andre svar, end dem vi traditionelt ville give en ung fyr med rejsningsproblemer. Og der er også behov for et andet sprogbrug. Vi ved meget om, hvordan vi taler til unge om sex, mens det er langt sværere, når det gælder voksne og ældre
, mener Bjarke Oxlund.

Derfor vil en af den nye formands andre mærkesager være at mainstreame seksualiteten i sundhedssektoren.

- Læger og sygeplejersker skal klædes bedre på til at indgå i en samtale om seksuel trivsel med deres patienter. De skal huske at spørge til, hvordan de kropslige forandringer påvirker folks seksualitet og livskvalitet, fastslår Sex & Samfunds formand.

Endelig vil Bjarke Oxlund gerne skabe større sammenhængskraft mellem Sex & Samfunds nationale og internationale aktiviteter.

- Vores internationale aktiviteter er vokset markant de senere år, så vi i dag har et nationalt og et internationalt program, som er lige store. Spørgsmålet er så, hvordan de griber ind i hinanden, og hvordan vi får skabt synergi mellem arbejdet ude og hjemme. Et eksempel kunne være LGBT-området, hvor det er vigtigt, at vi arbejder ud fra de samme rettighedsprincipper nationalt som internationalt, slutter Bjarke Oxlund.

Ud over Bjarke Oxlund blev Lene Stavngaard valgt som ny næstformand for Sex & Samfund. Lene Stavngaard er psykiatrisk sygeplejerske på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center samt masterstudent på sexologiuddannelsen på Malmö Universitet. Hun har de seneste seks år været medlem af den europæiske bestyrelse i den store, verdensomspændende ngo International Planned Parenthood Federationh (IPPF) og blev i 2011 valgt som vicepræsident.
 FAKTA OM BJARKE OXLUND

● Bjarke Oxlund er antropolog og ph.d (2009) på en afhandling om unge mænds sex- og kærlighedsliv i Sydafrika i skyggen af hiv/aids.

● Han er i dag postdoc på Institut for Antropologi/Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.

● Derudover har han været udstationeret tre år for FNs befolkningsfond i Sydafrika og Cambodja, og var bl.a. med til at udforme Cambodjas første befolkningspolitik.

● Ud over formandsposten hos Sex & Samfund har Bjarke Oxlund siden 2011 været formand for Antropologiforeningen i Danmark.

● Privat er Bjarke Oxlund bosat i København og far til en 4-årig datter.


 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!