01-05-2013

Sex & Samfund lancerer omfattende undervisningsmateriale til elever med særlige behov

Temahæfter, film, tegninger og et specialundervisningskorps skal hjælpe underviserne på specialområdet.

Seksualundervisningen på specialskoler og i specialklasser får nu et tiltrængt løft.


Sex & Samfund lancerer et omfattende seksualundervisningsmateriale til elever med særlige behov. Det sker med støtte fra TrygFonden.


- Sex & Samfund har oplevet en stor efterspørgsel fra undervisere på specialområdet, der har manglet pædagogiske redskaber og målrettede materialer til seksualundervisningen, samt til at håndtere nogle af de problematikker og udfordringer, som de oplever på dette område, siger projektleder Mette Gundersen fra Sex & Samfunds nationale afdeling.


Hun understreger, at elever med særlige behov er en mangfoldig gruppe, og at man ikke kan udlede, at fordi man går på en specialskole, eller har en diagnose, så er man udfordret i forhold til seksualitet.


- Men omvendt er der elever, der har store udfordringer, og det kan have konsekvenser for dem selv og for klassen som helhed. Det kan for eksempel være elever, der har svært ved at danne sociale relationer, og derfor er ensomme, eller elever, der har svært ved at mærke grænser hos sig selv og andre, og derfor kommer til at opføre sig grænseoverskridende overfor de andre, for eksempel ved at onanerer i klassen.

- De er vigtigt, at de elever, der har brug for det, får målrettet støtte og undervisning fra undervisere og pædagoger. Faktisk kan god seksualundervisning for nogle elever være selve adgangsbilletten til et godt sex- og kærlighedsliv. Og det håber vi, at de nye materialer kan være medvirkende til, fortæller Mette Gundersen


MATERIALERNE
De nye materialer henvender sig til 7.-9. klassetrin i folkeskoleklasser, specialklasser, specialskoler, dagbehandlingstilbud, behandlingshjem m.m.

Materialerne er udviklet på baggrund af interviews med fagfolk, elever og forældre, og tager udgangspunkt i den virkelighed, der er på specialskoler, hvor der ofte er få elever i klassen, en stor overvægt af drenge samt store faglige og modenhedsmæssige forskelle imellem eleverne. Selve materialet er meget visuelt.


- Når vi har så stor fokus på film, billeder og illustrationer i materialet, skyldes det et ønske fra både undervisere og elever.


- Mange elever med særlige behov har brug for noget konkret at forholde sig til, og derfor har vi valgt at udvikle film og tegninger som det primære materiale. De kan selvfølgelig også bruges i andre klasser
, fastslår Mette Gundersen.


Materialet består af følgende:


● 6 temahæfter med overskrifterne ”Sociale relationer”, ”Sex”, ”Kroppen”, ”Lyst og ulyst”, ”Normer for køn og seksualitet” og ”prævention, sexsygdomme og graviditet/abort”.

● 8 korte fiktionsfilm.

● 5 korte animationsfilm.

● 6 sæt figurer (1 pr. tema).

● 60 tegninger.


I projektet har Sex & Samfund desuden uddannet et specialundervisnings-korps, der er uddannet til at undervise specialklasser. Der er også udviklet og afholdt metodekurser for fagpersoner samt forældrearrangementer med fokus på dialog. Disse kurser vil også løbende blive afholdt fremover.


Endelig er der udviklet et Uge Sex materiale til elever med særlige behov. Materialet blev afprøvet som pilotprojekt under Uge Sex kampagnen 2012, og har fra 2013 været en fast del af Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne.


Man kan finde det nye materiale på www.bedreseksualundervisning.dk  lige som man kan kontakte Sex & Samfund og bestille seksualundervisning til elever med særlige behov metodekurser for fagfolk og forældrearrangementer.


 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!