01-07-2015

Sex & Samfund lancerer seksualundervisningsmateriale til unge i Uganda

I samarbejde med vores ugandiske partnerorganisation, Reproductive Health Uganda, har Sex & Samfund udgivet et nyt materiale til seksualundervisning, der er udviklet specielt til ugandiske unge. Metoder og erfaringer fra den danske Uge Sex-kampagne er smeltet sammen med den ugandiske virkelighed, hvor undervisningen finder sted.

En fjerdedel af ugandiske piger under 20 år bliver gravide. Usikre aborter er skyld i 26 procent af de dødsfald, der er i Uganda i forbindelse med graviditet. Og hver femte unge mand i Uganda tror ikke, at piger kan blive gravide første gang de har sex.

Der et stort behov for at få styrket den systematiske undervisningsindsats til ugandiske unge. De unge har brug for mere viden om krop, seksualitet, køn og sex, og skal desuden have kendskab til de muligheder, der er for at få rådgivning og hjælp. Målet er at sikre, at de unge i Uganda får basal viden om deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder og får styrket deres handlekompetence til at træffe egne valg i deres hverdag i relation til seksualitet, sundhed, trivsel og rettigheder. 

Derfor er Sex & Samfund og vores ugandiske partner, Reproductive Health Uganda (RHU), gået sammen om at udvikle et helt nyt seksualundervisningsmateriale målrettet unge mellem 15-24 år, der enten går på tekniske skoler eller er uden for skolesystemet i Hoima i det vestlige Uganda.

Undervisningsmaterialet indeholder både nogle generelle principper og anbefalinger om tilgang og metoder i undervisningen til målgruppen af unge og en manual, der indeholder emner og øvelser til undervisningen. Der er også udarbejdet en fysisk værkstøjskasse med øvelsesark, penisattrapper, præventionsformer mm. til de undervisere, der skal varetage undervisningen om emner som seksualitet, køn, krop, seksuel sundhed og seksuelle og reproduktive rettigheder.

Læring fra Uge Sex i Danmark

Sex & Samfund har brugt læringen fra den danske Uge Sex-kampagne i udviklingen af undervisningsmaterialet og uddannelsen af underviserne i Hoima. 

- Vores mangeårige erfaringer med dialogbaseret seksualundervisning fra skoler og ungdomsuddannelser i Danmark er sammen med RHU videreudviklet i materialet til de ugandiske unge. Vi har også integreret det unikke fokus på positive og handlingsorienterede øvelser og metoder, som kendetegner den danske model for seksualundervisning, fortæller national projektleder i Sex & Samfund, Morten Emmerik Wøldike, som sammen med Sex & Samfunds internationale afdeling og RHU har været med til at udvikle materialet. 

En af de store udfordringer har været de betydelige forskelle, der er på at være ung i Uganda og i Danmark.

- Der er ting, vi tager for givet i Danmark, som ser helt anderledes ud for unge i Uganda, både når vi ser på unges sociale, kulturelle og læringsmæssige baggrunde.  For at sikre tidssvarende undervisningsmaterialer, der tager konkret udgangspunkt i de unges hverdagsliv i Uganda, har udfordringen været at finde de spørgsmål og dilemmaer, der optager unge i Uganda. Hvor unge i Danmark har en forholdsvis høj viden om for eksempel prævention, sexsygdomme og graviditet, er der brug for et stærkere fokus på det til unge i Uganda. Og omvendt er der nok noget om, at unge i Uganda har et mere afslappet forhold til deres egen krop og synet på den, end danske unge har i dag, siger Morten Emmerik Wøldike.

Globalt behov for seksualundervisning

For Sex & Samfund er samarbejdet med RHU om seksualundervisning for unge en vigtig prioritet ikke bare i det konkrete projekt, men også fordi der er et enormt behov for skræddersyet seksualundervisning til unge i verdens fattigste lande. 

- Verden har lige nu den største ungdomsgeneration nogensinde på 1,8 mia. 10-24 årige, og størstedelen af dem kommer fra lande, hvor viden om køn, krop, relationer, seksualitet og sex ikke når ud til unge. Desuden bliver de unges rettigheder på disse områder ikke respekteret af myndighederne,” siger international chef i Sex & Samfund, Tania Dethlefsen. 

Derfor arbejder Sex & Samfund ikke bare med konkret at støtte udvikling af seksualundervisningsmaterialer og træning af undervisere men også politisk for at beslutningstagere tager seksualundervisning alvorligt. Det gør vi for eksempel, når vi deltager i topmøder i FN, men også når vi forsøger at påvirke store globale uddannelsesorganisationer som for eksempel UNESCO til at prioritere seksualundervisning som en integreret del af en god uddannelsessektor. 

Også input til Uge Sex

Det giver mere ballast at lave anbefalinger til de højere politiske lag, når man også har fingrene nede i det konkrete undervisningsmateriale. Og det har været lærerigt at udvikle undervisningsmaterialet til unge i Uganda, da Sex & Samfund har fået en masse gode erfaringer, som også kan trækkes ind i arbejdet med at udvikle Uge Sex-undervisningsmaterialer til unge i Danmark.

- Vi har både fået ideer til konkrete øvelser, og vi har fået blik for en række sociale og kulturelle forskelle mellem danske unge og ugandiske unge, som vi også gerne vil have unge i Danmark til at forholde sig til. Og så har vi også fået inspiration til at inddrage globale spørgsmål i undervisningen i Danmark, siger Morten Emmerik Wøldike.

Du kan se og læse undervisningsmaterialet til seksualundervisning i Uganda her.

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!