Politikerne vil bruge alderssvarende sundheds- og seksualundervisning til at fremme trivsel og seksuel sundhed hos børn og unge i Odsherred Kommune
05-02-2015

Sex & Samfund: Odsherred Kommune går i front med sundheds- og seksualundervisning

Odsherred Kommune ligger i den tunge ende af landsstatistikken, når det handler om aborter hos unge piger, sexsygdomme og unge, der dyrker ubeskyttet sex. Nu har politikerne sagt ja til en stærk handleplan, der skal styrke trivsel og seksuel sundhed hos kommunens børn og unge.

Hvad skal der til, for at vi kan trives og have det godt, hvordan er man en god ven eller en god kæreste, hvornår er jeg klar til sex, og hvad vil det sige at have ret til at bestemme over egen krop?

Det er spørgsmål, som børn og unge i Odsherred Kommune kommer til at arbejde meget mere med, efter at Børne- og Uddannelses­udvalget den 3. februar vedtog 'Handleplan for kvalitetssikring af sundheds- og seksual­undervisning i Odsherred Kommune'.

Planen skal via sundheds- og seksualundervisningen i skolernes 0.-9. klasse fremme seksuel sundhed og trivsel hos kommunens børn og unge.

I Sex & Samfund håber man, at planen vil inspirere flere kommuner til at gå en tilsvarende vej:

- Det er en ambitiøs plan. Den vil med efteruddannelse af lærere og sundhedsplejersker, uddannelse af særlige ressourcepersoner og mere samarbejde mellem skolen og sundhedsplejen markere Odsherred Kommune rigtig flot på det kommunale seksuelle sundhedskort, siger projektleder i Sex & Samfund, Lone Smidt.

Et stærkt værktøj
Hun understreger, at alderssvarende sundheds- og seksualundervisning er et stærkt værktøj, når man vil arbejde målrettet med at fremme trivsel og sundhed hos børn og unge:

- God sundheds- og seksualundervisning er med til at styrke børn og unges evne til at håndtere de mange udfordringer og dilemmaer i forhold til sundhed, trivsel, grænser og rettigheder, som vi ved, at de møder i deres hverdag, siger Lone Smidt.

Sundheds- og seksualundervisning er obligatorisk 0.-9. klasse. Men der er stor forskel på, hvad eleverne arbejder med på de forskellige klassetrin.

- I de yngste klasser arbejder eleverne med emner som kroppen, følelser, grænser og familie, og hvad det vil sige at have det godt med sig selv og hinanden. Siden kommer emner som pubertet og kærester til, og i de ældste klasser handler det også om prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet og seksualitet, siger Lone Smidt.

Den kommunale handleplan er et resultat af et to-årigt satspuljeprojekt. Her arbejdede kommunens folkeskoler og friskoler sammen med sundhedsplejen og Sex & Samfund i et fælles udviklingsprojekt om seksualundervisning i grundskolen.

ALDERSSVARENDE SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING

  • I 0.-3. klasse handler sundheds- og seksualundervisningen om kroppen, grænser, køn, følelser og familie.
  • I 4.-6. klasse handler det om identitet, pubertet, køn, følelser, familier og medier.
  • I 7.-9. klasse handler det også om det spirende ungdoms- og seksualliv og om prævention, graviditet, sexsygdomme og seksualitet.

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!