07-07-2015

Sidste status på 2015-mål giver blandede følelser

FN er kommet med sin sidste statusrapport for de otte 2015-mål, som i år 2000 satte en række konkrete mål for verdens udvikling indtil 2015. Målene inden for mødredødelighed og adgang til prævention bliver ikke nået og er blandt de mål, som er længst fra at blive opfyldt.

Så er FN's sidste statusrapport om 2015-målene kommet. De gode nyheder er, at mødredødeligheden er mindsket med 45 procent siden 1990. At andelen af kvinder, som føder med uddannet personale ved sin side, er steget fra 59 til 71 procent. Og for 15-49-årige kvinder, som er gift eller i fast forhold, er andelen som bruger prævention steget fra 55 til 64 procent.

På den anden side, så er de opstillede mål inden for mødresundhed og adgang til prævention slet ikke nået. Målene var, at mødredødeligheden skulle reduceres med 75 procent og der skulle være universel adgang til prævention.
I dag har 225 mio. kvinder ikke adgang til den prævention, de ønsker at bruge. Faktisk er mål 5 et er af de 2015-mål, som er længst fra at blive opfyldt.

- Det er med blandede følelser, at vi modtager den sidste status rapport. På den ene side er der sket fremskridt de seneste 15 år. På den anden side er det gået alt for langsomt, og det viser, at der i den grad er brug for, at seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder bliver en fremtrædende del af de nye udviklingsmål, som er ved at blive formuleret, siger Jacqueline Bryld, der er international politisk rådgiver i Sex & Samfund.

Hvert år dør 289.000 kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel – cirka 800 hver dag. I 1990 var det tal 523.000 kvinder – eller cirka 1.430 hver dag. Faldet i mødredødelighed dækker dog over regionale forskelle. I Sydasien er mødredødelighedsraten for eksempel faldet med 64 procent, mens den i det sydlige Afrika er faldet med 49 procent.

- Når man kigger dybere i tallene, så er det tydeligt, at der stadig er meget store forskelle på hvor fremskridtene har ramt. For eksempel er der generelt store uligheder mellem land og by, hvor byerne står for de største fremskridt, og så klarer Syd- og Sydøstasien sig en del bedre end Afrika syd for Sahara. Det er vigtigt, at vi bliver endnu mere skarpe på, at rette indsatserne mod de regioner både lokalt og globalt, som har allerstørst behov, siger Jacqueline Bryld.

Læs FN's rapport her.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!