08-06-2015

Søges: Flere politikere, der forsvarer de seksuelle rettigheder

Sex & Samfunds generalsekretær Bjarne B. Christensen skriver om valgkamp og værdidebat og efterlyser flere politikere, der står på mål for abort, mangfoldighed og seksuelle rettigheder.

Af: Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund

Valget kører på højtryk, og lygtepæle og debat er fyldt med budskaber, udmeldinger og slogans. Rigtig meget handler om, hvordan vi får et stærkt velfærdssamfund, om dagpenge, lukkedage og skat.

Rigtig lidt handler om trivsel, seksuel sundhed og rettigheder. Det til trods for, at kendskab til og respekt for de seksuelle rettigheder er alt afgørende ikke bare for seksuelle sundhed isoleret set. Det er det også for vores livskvalitet, trivsel og for, at vi hver især kan vælge det liv, som vi ønsker for os og vores børn.

Folketingsvalg 2015 - hvad stemmer du ja til?Familien først og retten til liv?
Det er dog enkelte valgplakater, der tager fast i disse værdipolitiske emner. ’Familien først’ lyder ét slogan. Mon man her tænker på, at vi skal have et samfund, der anerkender de mange forskellige typer familier, som vi har i dagens Danmark?

At diskrimination og marginalisering af de familieformer, som falder uden for de snævre, gamle normalitetsgrænser for familien, skal stoppes? At vi ikke kun i ord, men også i lovgivning og kultur skal sikre, at LGBT-personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner) fremover ikke ligger så dårligt i forhold til sundhed og trivsel, som undersøgelser dokumenterer?

’Retten til liv’ er et andet budskab, der er dukket op i debatten. Mon den referer til de 47.000 kvinder, der på verdensplan årligt dør som følge af graviditet og fødsel? Til de endnu flere, der handicappes for livet efter at være tvunget til at gennemføre aborter under forhold, der bringer deres liv og helbred i fare?

Næppe – det er nok snarere udtryk for interesser, der ønsker at begrænse retten til at vælge, når det gælder seksualitet, relationer, graviditet og fødsel. Retten til liv-kampagnen går direkte i kødet på kvindens autonomi og ret til at vælge, om hun vil fortsætte eller afslutte en graviditet. Kampagnen opfordrer til, at staten forbyder aborter, og den føres med skræmmebilleder og fordømmelse af de kvinder, der vælger abort som den sidste måde at undgå en uønsket graviditet.

Hvem stemmer du på? Om folketingsvalget og de seksuelle rettigheder

Lave danske aborttal
Nu er det bare sådan, at vi i Danmark har en af verdenens laveste abortrater. Der er meget få kvinder, der har gentagne aborter, og intet tyder på, at abort bliver brugt som nødprævention. Adgang til information, rettigheder og prævention kombineret med legale, sikre aborter er nøglen til denne succes.

Hvis målet er så få uønskede graviditeter som muligt, er vejen frem ikke at dæmonisere kvinder, der står med et meget svært valg, og den fri abort. Vejen frem er at holde fast i en kombination af god sundhed- og seksualundervisning og adgang til prævention og fri abort.

Vi skal værne om vores rettigheder
Det er også sådan, at kvinders rettigheder i forhold til at kontrollere egen seksualitet og reproduktion er historisk betinget. Det er en rettighed, der til stadighed skal forsvares. Det gælder ude i verden, og det gælder herhjemme.

Heldigvis har vi i Danmark stor politisk konsensus og folkelig opbakning til de seksuelle og reproduktive rettigheder, som vi har opnået i Danmark. De seksuelle rettigheder er rettigheder, der blandt andet slår fast, at du har ret til at bestemme over din egen krop, at du har ret til selv at vælge din kæreste eller den, du vil giftes med, at du har ret til selv at bestemme din seksualitet, og at du har ret til at beslutte, om du vil have børn og hvornår.

► De seksuelle rettigheder tager udgangspunkt i en række FN-dokumenter og mellemstatslige erklæringer – for eksempel Menneskerettighederne og Børnekonventionen, som Danmark alle har støttet op om. De er formuleret af Sex & Samfund sammen med de øvrige 152 medlemsorganisationer i International Planned Parenthood Federation, der er en af verdens største NGO’er.


Det er rettigheder, der er værd at genopfriske og fortsat kæmpe for – både i Danmark og internationalt. Og vi må ikke undervurdere de kræfter, der søger at underminerer dem. Vi må ikke glemme, at vi fortsat skal stå på mål for at forsvare dem.

Plads til mangfoldighed og trivsel
Vejen frem er ikke at udgrænse. Vejen frem er at kæmpe for rettigheder, plads til mangfoldighed og for trivsel til børn, unge, voksne og ældre.

Brug din stemme den 18. juni til at stemme på politikere, der kender og respekterer de seksuelle rettigheder, og som arbejder for at placere seksualitet og seksuelle rettigheder som positive værdier i det danske samfund.

Det er politikere, der vil arbejde for en stærk sundheds- og seksualundervisning ikke bare i grundskolen, men også på ungdomsuddannelserne, der er parate til at forsvare retten til abort, og der arbejder for at sikre plads til mangfoldighed og til at kunne være den, du er, og vælge det liv, som du ønsker for dig og dine børn.

God valgdag til alle – og god seksuel sundhed.

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!