16-08-2012

Sundhedsstyrelsen sætter seksuel sundhed på skemaet på erhvervsskolerne

Nyt inspirationskatalog skal få erhvervsskolerne til at opprioritere og integrere sundhed i undervisningen – herunder seksuel sundhed. Sex & Samfund bakker op om styrelsens udspil.

Sundhedsstyrelsen præsenterer i dag et nyt inspirationskatalog til erhvervsskolerne. Under overskriften ”Sunde erhvervsskoler” får skolerne 62 sider med inspiration og idéer til, hvordan de kan inddrage sundhed i undervisningen.


Blandt de syv indsatsområder, som kataloget gennemgår, er seksuel sundhed, og Sundhedsstyrelsen opfordrer erhvervsskolerne til, at unge tilbydes seksualundervisning af enten interne undervisere og trivselscoaches, kommunale sundhedsplejersker eller eksterne undervisere.
 

Inspirationskataloget er finansieret via Kræftplan 3, der blev vedtaget i 2010, og er udarbejdet af COWI. Ud over kataloget tilbydes undervisere og ledere på erhvervsskolerne også kompetenceudviklings-kurser i, hvordan sundhed kan inddrages aktivt i undervisningen.


Unge på erhvervsskolerne har brug for seksualundervisning
Sex & Samfund har været med i baggrundsgruppen bag inspirationskataloget og er meget tilfredse med Sundhedsstyrelsens inspirationskatalog.


- I 2010 kortlagde vi behovet for seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Den viste blandt andet, at såvel lærerne som de unge på erhvervsskolerne efterlyser målrettet seksualundervisning, og at de unge på erhvervsskolerne er dem, der især mangler viden om krop, seksualitet, sexsygdomme, graviditet og prævention, siger projektleder Morten Emmerik Wøldike fra Sex & Samfunds nationale afdeling og tilføjer:


- I dag er der kun obligatorisk seksualundervisning i grundskolen til trods for, at mange unge først debuterer seksuelt, mens de går på en ungdomsuddannelse. Derfor arbejder vi på, at seksualundervisning også bliver obligatorisk på ungdomsuddannelserne. Elevorganisationerne støtter dette mål. Derfor er det meget positivt, at Sundhedsstyrelsen nu også tager det op.


Sundhedspolitik øger unges trivsel
Sex & Samfund er også glade for, at Sundhedsstyrelsen foreslår, at erhvervsskolerne skal lave en sundhedspolitik inden for de forskellige indsatsområder.


- En politik om seksuel sundhed, som er forankret på skolerne og hos lærerne og eleverne, kan blandt andet sikre, at de unge får målrettet seksualundervisning – for eksempel ved at deltage i Uge Sex. Men nok så vigtigt, kan en sundhedspolitik være med til at sikre, at der skabes øget bevidsthed hos de unge om mangfoldighed, antidiskrimination og rettigheder i forhold til seksualitet, krop og køn.


- I sidste ende kan det både være med til at styrke den sociale trivsel på uddannelserne og udvikle de unges personlige trivsel og handlekompetence i forhold til at træffe egne valg om for eksempel prævention og seksuel sundhed. Derfor hilser vi det velkommen
, fastslår Morten Emmerik Wøldike.


Afsnittet om seksuel sundhed i inspirationskataloget nævner blandet andet www.sexlinien.dk, den store Uge Sex seksualundervisningskampagne på ungdomsuddannelserne, og hjemmesiden www.bedreseksualundervisning.dk nævnes som


eksempler på, hvor erhvervsskolerne kan hente inspiration til seksualundervisningen. Endelig er der også et eksempel på en dilemmaspils-øvelse fra Sex & Samfunds undervisningsmateriale til erhvervsskolerne.


Ifølge planen vil det nye inspirationskatalog nu blive sendt ud til samtlige erhvervsskoler i Danmark.


Se kataloget og listen over kurser på dette link: www.sst.dk/erhvervsskoler


For yderligere oplysninger kontakt:
National projektmedarbejder Morten Emmerik Wøldike på tlf. 33 69 56 19 eller
Kommunikationsmedarbejder Michael Madsen på tlf. 33 69 56 01 / 30 64 65 09FAKTA OM KORTLÆGNINGEN AF UNGDOMSUDDANNELSERNE


Sex & Samfunds kortlægning omkring seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne blev gennemført i efteråret 2010. Den bestod dels af en spørgeskema-undersøgelse blandt 3.500 unge, dels af kvalitative interviews med 50 elever og 30 lærere. Kortlægningen viste følgende:
 

● Lavt vidensniveau – Mange unge mangler viden om vigtige emner som sexsygdomme,
   præventionsformer, graviditet, krop, seksuelle rettigheder og seksualitet.

● Stort ønske om mere viden – Mange unge efterspørger seksualundervisning på
   ungdomsuddannelserne, der bygger videre på undervisningen i folkeskolen.

● Taler ikke med voksne – Mange unge taler ikke med voksne om sex og seksualitet.

● Får deres viden om sex fra uddannelsen – Mange unge angiver uddannelsen som en
   vigtig kilde til viden om sex og seksualitet.CITATER FRA KORTLÆGNINGEN AF UNGDOMSUDDANNELSERNE


Jeg har aldrig fået noget at vide om, hvad de forskellige sexsygdomme indebærer.”
Egu-elev


Jeg har elever, der ikke ved, hvad ordet prævention betyder.”
Underviser på EUD-uddannelserne


Det er vigtigt, at vi tilbyder nogle redskaber til de unge, så de kan blive bevidste om de ting, der sker med dem, når de bliver teenagere og voksne.”
Leder af Handelsskole.

Af Michael Madsen

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!