13-08-2012

Sundhedsstyrelsen udsender forebyggelsespakke om seksuel sundhed

Seksuel sundhed anerkendes som centralt forebyggelsesområde – opfølgning bliver nu helt afgørende, mener Sex & Samfund

Læs mere og se forebyggelsespakkerne her

Vi har sagt det før og vi siger det gerne igen: Seksuel sundhed er et forebyggelsesområde af største vigtighed for det enkelte menneskes sundhed og livskvalitet!

 

Da Sundhedsstyrelsen henover sommeren udsendte de første fem såkaldte forebyggelsespakker, var det derfor glædeligt at se, at ”Seksuel sundhed” var blandt de fem prioriterede områder. Forebyggelsespakken giver 33 konkrete anbefalinger til, hvordan kommunerne kan skabe gode rammer og tilbud, som fremmer seksuel sundhed. Anbefalingerne er konkrete, operationelle måder at arbejde med forebyggelse. Og der er henvisninger til, hvor der kan hentes yderligere støtte og inspiration.

 

Sex & Samfunds kampagner, kompetencer og tilbud bliver anerkendt rigtigt mange steder i forebyggelsespakkerne. Det er vi selvfølgelig stolte af, men vi er også ydmyge over for det ansvar og de mange opgaver, vi forhåbentlig kommer til at løfte i samarbejdet med kommunerne i de kommende år.

 

Udfordringen ligger i opfølgningen. Først og fremmest skal forebyggelsespakkerne integreres i kommunernes politiske planlægning og forvaltningernes daglige prioriteringer. Vi ser i stigende omfang, at kommunalpolitikere skriver seksuel sundhed ind i politiker og arbejdsplaner, ligesom vi oplever en markant interesse for at deltage i centrale kampagner og initiativer. Sex & Samfund vil med

Sundhedsstyrelsens støtte opprioritere arbejdet med kommunerne ved at levere inspiration og samarbejde ikke mindst i relation til kampagner. Uge Sex, Kun med Kondom og Verdens Præventionsdagen er blot nogle af de største tilbagevendende kampagner, vi tilbyder.

 

Den største politiske udfordring bliver dog – endnu engang – at få sat seksuel sundhed højere på den politiske dagsorden på Christiansborg. Vi har endnu ikke samlede politiske planer for, hvordan vi som land ønsker at understøtte seksuel sundhed og seksuelle rettigheder. Vi mangler midler og planer til at udvikle forebyggelsesinitaitiver til forskning, til træning og til uddannelse af fagpersoner.

 

Men ikke nok med at forebyggelse generelt er et lavt prioriteret område i Danmark, vi går også en finanslov 2013 i møde, hvor forebyggelsesmidlerne til blandt andet  seksuel sundhed står til at blive beskåret med 24 millioner kroner  eller cirka 40 procent  af den samlede bevilling. Besparelsen blev lagt ind af den tidligere regering og reddet på målstregen i finanslov 2012. Men falder området under politikernes radar, vil besparelsen slå fuldt igennem. Med store konsekvenser for de i forvejen alt for få og små investeringer i forebyggelsen.

 

Det er vores håb og målsætning at få vendt den kritiske situation. Argumenterne for, at seksuel sundhed skal prioriteres i forebyggelsen, er stærke og overbevisende. Opgaverne på kommunernes borde er blevet tydelige og operationelle. Det er nu helt afgørende, at der også skabes nogle nationale rammer, som kan rumme de lokale initiativer. Et stærkt partnerskab mellem kommuner, stat og organisationer er afgørende for implementering af de nye forebyggelsespakker. Nu er det op til politikerne at sikre de nødvendige rammer og midler.

 

Bjarne B. Christensen & Christian Graugaard

Generalsekretær og formand i Sex & Samfund
 


 

FAKTA OM SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER


● I samarbejde med faglige eksperter, herunder kommunale eksperter, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet de første fem forebyggelsespakker.

● Det drejer sig om pakker tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed og seksuel sundhed.

● Forebyggelsespakkerne er tiltænkt kommunerne som et vidensbaseret værktøj med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde.

● Yderligere forebyggelsespakker om hygiejne, indeklima i skolen, mad og måltider, solbeskyttelse, overvægt og stoffer forventes udarbejdet i løbet af efteråret 2012 og foråret 2013.


Læs mere og se forebyggelsespakkerne her

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!