Hvad kan jeg gøre, hvis jeg oplever, at andre ikke respekterer mine grænser? Svaret på det og andre spørgsmål skal Sex & Samfunds undervisningskampagne Uge Sex hjælpe børn og unge med at finde.
31-01-2017

Uge Sex 2017: Rettigheder online/offline

Børn og unge, der kender egne og andres rettigheder – fx retten til at bestemme over egen krop – er bedre til at skabe stærke fællesskaber, hvor alles rettigheder respekteres. Vi stiller i den hidtil største Uge Sex-undervisningskampagne skarpt på børn og unges online/offline rettigheder i forhold til krop, køn og seksualitet.

- Mange børn og unge kender ikke deres rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet. Men alle børn og unge skal vide, hvad der ligger i retten til at bestemme over egen krop, retten til privatliv og retten til sundhed, siger Marianne Lomholt, national chef i Sex & Samfund.

Flere undersøgelser bekræfter, at børn og unges kendskab til egne og andres rettigheder halter. 

- Med Uge Sex 2017 ønsker vi at styrke børn og unges viden om, at det er rettigheder, der gælder både på de sociale medier og i den fysiske verden. Og vi ønsker at styrke deres evne og vilje til at handle i situationer, hvor egne eller andres rettigheder overtrædes.

Uge Sex åbnes mandag den 6. februar kl. 10 med et undervisningsevent på Heibergskolen i København. Her skal ligestillingsminister Karen Ellemann, Uffe Elbæk (AL), Mette Abildgaard (K) bl.a. arbejde med billeddeling på sociale medier sammen med elever i 8. b.

Billeddeling, sexsygdomme og rettigheder
Marianne Lomholt peger på, at børn og unge oplever mange dilemmaer og udfordringer i forhold til krop, køn og seksualitet i deres hverdag -  er det ok at sende nøgenbilleder af andre videre på telefonen; hvad gør man, hvis andre overskrider ens grænser; hvordan er man en god kæreste; hvad gør man, hvis ens partner ikke vil bruge kondom?

- Evnen til at kunne håndtere de dilemmaer - og dermed at kunne passe på sig selv og hinanden - har en afgørende betydning for børn og unges sundhed, trivsel og evne til at have respektfulde relationer med hinanden. Det er uanset, om det handler om krænkende billeddeling eller brug af prævention, siger hun.

LÆS OGSÅ: Ingen lærerstuderende bør forlade uddannelsen uden at have arbejdet med seksualundervisning.

Når Sex & Samfund i den hidtil største Uge Sex-undervisningskampagne nogen sinde stiller skarpt på børn og unges online/offline rettigheder i forhold til krop, køn og seksualitet, sker det sammen med over 11.000 lærere og op mod en halv million elever over hele landet.

Undervisningsminister Merete Riisager siger om årets Uge Sex:

- Uge Sex er en vigtig kampagne, og jeg er glad for, at Sex & Samfund i år sætter fokus på unges rettigheder på nettet. Alt for mange får delt nøgenbilleder og sexvideoer mod deres vilje, og derfor er det vigtigt, at de unge lærer at respektere andres grænser. Det er også grunden til, at der i efteråret blev offentliggjort et etisk kodeks, som skal hjælpe både lærere, elever og forældre med at forebygge og håndtere sager om deling krænkende materiale på nettet, siger Merete Riisager.

Uge Sex 2017 kører den 6.-10. februar. Kampagnen henvender sig til elever i 0.-10. klasse og på ungdoms­uddannelser. Årets tema ’Rettigheder online/offline’ tager udgangspunkt i de seksuelle rettigheder – ti rettigheder i forhold til krop, køn og seksualitet.

Med Uge Sex tilbydes undervisere gratis materialer og undervisningsforløb, der skal støtte i tilrettelægge og gennemføre god, alderssvarende sundheds- og seksualundervisning om både tema og de øvrige emneområder, som ligger i undervisningen. 

FAKTA – BØRNS VIDEN OM RETTIGHEDER

  • I en Gallup-undersøgelse blandt 12-16 årige, som 2014 blev foretaget af UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder, siger kun 11 %, at de kender FN’s Børnekonvention godt eller nogenlunde. 46 % siger, at de ingen viden har overhovedet.
  • En undersøgelse fra Børnerådet fra februar 2016 viser, at kun 10 % af elever i 8. klasse mener, at de har et højt kendskab til børns rettigheder. 50 % mener, at de har et lavt kendskab.

DE TI RETTIGHEDER I FORHOLD TIL KROP, KØN OG SEKSUALITET

De ti seksuelle rettigheder er formuleret af den internationale familieplanlægningsorgansation IPPF (International Planned Parenthood Federation). De tager alle udgangspunkt i FN’s Menneskerettigheder og i Børnekonvention.

1: Ret til lighed og til ikke at blive diskrimineret på baggrund af køn og seksualitet
Det betyder, at børn og unge skal behandles ens uanset køn og seksualitet.

2. Ret til aktiv deltagelse og medbestemmelse uanset køn og seksualitet
Det betyder, at børn og unge skal have mulighed for at deltage aktivt i samfundslivet – både lokalt, regionalt, nationalt og globalt.

3. Ret til frihed, sikkerhed og kropslig integritet
Det betyder, at børn og unge må bestemme over deres egen krop, og at de eksempelvis ikke må udsættes for vold og seksuelle overgreb.

4. Ret til privatliv
Det betyder, at børn og unge skal have mulighed for et privatliv eksempelvis i forhold til deres private ejendele og i forhold til kommunikation med andre. Forældre må kun bryde børn og unges privatliv, hvis der er en væsentlig grund.

5. Ret til selvbestemmelse og retslig anerkendelse
Det betyder, at børn og unge selv må bestemme over deres køn og seksualitet, og at lovene skal anerkende børn og unge som selvstændige individer.

6. Ret til ytringsfrihed og forsamlingshed
Det betyder, at børn og unge må udtrykke sig og tage del i debatter om køn, seksualitet, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

7. Ret til sundhed
Det betyder, at børn og unge skal have adgang til tilbud, der fremmer deres fysiske og psykiske sundhed, og at unge eksempelvis skal have adgang til rådgivning om prævention og sexsygdomme samt de nyeste præventionsformer.

8. Ret til uddannelse og information
Det betyder, at børn og unge skal have seksualundervisning i skolen samt adgang til nye og relevante oplysninger om køn, krop, pubertet, seksualitet og sex.

9. Ret til selvbestemmelse i spørgsmål om ægteskab, familie og børn
Det betyder, at unge selv må vælge: Om de vil giftes, hvornår de vil giftes, hvem de vil giftes med, om de vil have børn, hvornår de vil have børn, og hvor mange børn de vil have. Det betyder også, at unge skal have adgang til prævention og abort.

10. Ret til samfundsmæssig anerkendelse af og støtte til de seksuelle rettigheder
Det betyder, at staten skal anerkende, overholde og bakke op om børn og unges seksuelle rettigheder.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!