05-10-2012

Uge Sex resultater vakte interesse på konference i Spanien

Normalt er forskere i sundhedsundervisning meget skeptiske over for kampagner i skoler, men Uge Sex ser ud til at virke.

Det er ikke kun i Danmark, at Sex & Samfunds store Uge Sex kampagne vækker opmærksomhed. Kampagnen har nu også skabt interesse blandt internationale forskere i sundhedsundervisning.

 

For nylig blev resultaterne af Uge Sex kampagnen således præsenteret på den årlige ECER-konference (European Conference for Educational Research) i Cadiz i Sydspanien. Her var projektleder Line Anne Roien fra Sex & Samfund inviteret med for at fremlægge den evalueringsrapport, hun har lavet efter dette års Uge Sex kampagne.

 

- Rapporten fokuserer på 4.-6. klasserne, og hvad eleverne på disse klassetrin får ud af at være med i kampagnen. Og evalueringen viser, at Uge Sex både bidrager til at udvikle elevernes viden og også har potentialer i forhold til at forandre deres holdninger til kroppe, køn og seksualitet, forklarer Line Anne Roien og fortsætter:

 

- Ellers er forskere i sundhedsundervisning normalt meget skeptiske over for kampagner i skolerne, og den overordnede holdning er, at de ikke virker. Derfor syntes de, det var meget interessant med en kampagne, som når ud til rigtig mange, og som rent ser ud til at have positive resultater.

 

Ifølge Line Anne Roien bed forskerne også mærke i den mangfoldighedsstilgang i forhold til køn, krop og seksualitet, der ligger bag hele Uge Sex kampagnen og Sex & Samfunds seksualundervisning.

 

- Det er en tendens, som vi også ser andre steder i Europa og resten af verden inden for sundhedsundervisning, men som vi i vores indsatser arbejder meget konkret og systematisk med i forhold til alle aldersgrupper af børn og unge.

 

- Desuden syntes folk, det var spændende, at evalueringen viser, at man allerede på mellemtrinet oplever, hvordan elever, der skiller sig ud fra normerne, kommer i en udsat position. Det er blandt andet derfor, der er nødvendigt at have seksualundervisning lige fra 0. klasse og få snakket om disse ting, understreger Line Anne Roien.

 

Der er brug for mere forskning omkring seksualundervisning
Konferencen i Spanien gav også Line Anne Roien et første hånds indblik i den nyeste viden og de nyeste tendenser inden for sundhedsforskning.


- Jeg hørte blandt andet flere oplæg om efteruddannelse af lærere, som bekræftede mig i, at det, vi gør i Sex & Samfund, trækker i den rigtige retning. Der var også et meget interessant oplæg om LBG-personers udsathed og homo-negativitet på ungdomsuddannelser i Belgien, som kan give inspiration til vores arbejde på dette område.


Endelig benyttede Sex & Samfund ECER-konferencen til at mødes med danske forskere på området.


- Vi så gerne mange flere forskningsprojekter inden for seksualundervisning. Konferencen var derfor en mulighed til at gøre seksualundervisningen synlig og vise, at den også er et vigtigt aspekt af sundhedsundervisningen, slutter Line Anne Roien.


ECER-konferencen blev afholdt på Universidad de Cadiz og havde 2.800 deltagere.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!