30-01-2013

Uge Sex sætter trivsel og bedre seksualundervisning på landkortet

Evnen til at genkende grænser og skabe respektfulde relationer opstår ikke af sig selv, men skal blandt andet udvikles via god seksualundervisning lige fra de yngste klasser. Og Uge Sex er med til at åbne for denne erkendelse både i uddannelsessystemet og blandt politikere.

Af generalsekretær Bjarne B. Christensen

 

I dag begynder Sex & Samfunds store, landsdækkende seksualundervisnings-kampagne Uge Sex for sjette år i træk.


Med over 230.000 deltagende elever fra grundskolen og ungdomsuddannelserne har Uge Sex igen sat rekord. Det er 40.000 flere deltagere end sidste år og 190.000 flere, end den første Uge Sex kampagne i 2008. Lanceringen af kampagnen sker med deltagelse af undervisningsminister og 9 andre politikere og med en hidtil uset presse interesse. Og med en enestående opbakning fra forældrene.


Som en organisation, der dagligt kæmper for seksuel sundhed og seksuelle rettigheder er der al mulig grund til at glæde sig over den store opbakning til kampagnen.


Undersøgelser viser nemlig, at god seksualundervisning er med til at øge trivslen for den enkelte elev og styrke fællesskabet i klassen. På den måde er Uge Sex kampagnen med til at støtte skolernes arbejde med sundhed og trivsel.


Vi er også glade for, at det takket være et samarbejde med TrygFonden er lykkedes at udvide kampagnen endnu engang, så den i år også omfatter 2. og 3. klasserne og fra 2014 også 0. og 1. klasse.

Det er nemlig vigtigt, at seksualundervisningen begynder allerede fra børnenes første år i skolen.

Dels er faget Sundhed- og seksualundervisning og familiekundskab faktisk obligatorisk på alle klassetrin, selv om de fleste skoler koncentrerer deres seksualundervisning om de ældste klasser.
Dels er det vigtigt at man allerede tidligt udvikler elevernes viden om krop og følelser og styrker deres evne til at mærke deres egne og andres grænser.


En helt aktuel undersøgelse fra Yougov viser, at 98% af forældrene bakker op om skolens opgave med seksualundervisning. Det er en enestående opbakning og understreger at forældre og skole ideelt set supplerer hinanden. Undersøgelsen viser også at størstedelen af forældrene ønsker – ligesom de unge selv – at seksualundervisningen også bør være obligatoriske på ungdomsuddannelserne.

Malurten for den gode seksualundervisning ligger i dag tre steder:

• Der gives stort set ikke seksualundervisning på ungdomsuddannelserne – til trods for et tydeligt behøv og ønske fra både de unge og mange lærere;
• Seksualundervisningen i grundskolen er stadig meget ujævn og især på de yngste trin foregår den i alt for ringe grad;
• Lærerne tilbydes ikke den nødvendige uddannelse, hverken på læreruddannelserne eller som efteruddannelse.

Sex & Samfund arbejder derfor målbevidst på at den gode seksualundervisning bliver en ret for alle børn og unge i Danmark. Mens forældrene generationen i dag samstemmende kan berette om den manglefulde, pinlige og begrænsede seksualundervisning fra deres ungdom, skal oplevelserne vendes, så nutidens unge får en god, værdifuld og brugbar seksualundervisning, der ruster dem til at erobre og navigerer i seksualitetens mangfoldige, berigende landskab.

Vi tror Uge Sex successen kan bringe os et skridt nærmere denne vision. Og ønsker alle de 230.000 deltagere en rigtig god og udbytterig uge.

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!