07-09-2015

Usikker sex: 20-24 årige tager flere chancer end 15-19 årige

Der er stor forskel på unges syn på sikker sex. 20-24 årige tager flere chancer end 15-19 årige. Omvendt er mange unge åbne over for at hjælpe venner med at undgå usikker sex. Sex & Samfund har spurgt unge om sikker sex. Svarene peger på, at det nationale forebyggelsesarbejde bør styrke unges fokus på at passe på hinanden.

Vi skal styrke unges fokus på at passe på hinanden. Sådan lyder konklusionen, efter at Sex & Samfund i en ny undersøgelse har spurgt danske unge mellem 15-24 år om holdning og adfærd i forhold til sikker sex.

Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på unges holdning til sikker sex. 63 % af de 15-19 årige siger, at de vil afbryde et begyndende samleje eller foreslå for eksempel håndsex, hvis de er sammen med en ny partner og ikke har kondom med. Det vil kun 44 % af de 20-24 årige. Omvendt er de 20-24 årige i højere grad parate til at gennemføre samleje uden kondom. Det vil 38 % af de 20-24 årige mod kun 22 % af de 15-19 årige.

- Noget tyder på, at den ældre ungegruppe faktisk er dårligere end de yngre til at passe på sig selv og deres partner. Set i lyset af, at det også i den gruppe, at vi ser den største stigning i antallet af danskere, der har fået konstateret klamydia, er der ingen tvivl om, at vi har en udfordring, der må og skal adresseres i den nationale forebyggelses­indsats, siger Marianne Lomholt, national chef i Sex & Samfund.

Se analysepapiret: Unge og sikker sex

Undersøgelsen giver ikke noget entydigt svar på, hvorfor de 20-24 årige er mere parate til have usikker sex. Men Marianne Lomholt peger på forskellige livssituationer som en mulig forklaring:

- Når man er først i tyverne, er man færdig med sin ungdomsuddannelse, man er flyttet hjemmefra og har en hel ny frihed i sit liv. Samtidigt skal man stå for det hele selv – tandlæge, indkøb, tøjvask og sikker sex. Her ser det desværre ud til, at sikker sex glipper for mange, siger hun.

Er din ven ved at score?
Klamydia er en af de meste udbredte sexsygdomme i Danmark og især udbredt blandt unge. Ifølge Marianne Lomholt peger de unges svar på et stort og uudnyttet potentiale i det nationale forebyggelsesarbejde: At styrke unges opmærk­somhed på at passe på vennerne og hjælpe dem med at undgå usikker sex, når de går i byen eller til fester.

- Hvis du kan se, at din ven er ved at score, kan du stikke vennen et kondom. Det er det budskab, som vi skal have ud. Det er meget positivt, at så mange unge er parate til at hjælpe vennerne til mere sikker sex, siger hun.

Næsten tre ud af fire (74 %) af de adspurgte unge mener, at de har et ansvar for at passe på vennerne, når de går i byen eller er til fest. Omvendt siger mere end hver anden af de unge (61 %), at de er parate til at tage imod et kondom og også bruge det, hvis en ven giver dem det på en bytur eller til en fest, hvor der er sex i farvandet.

Forældre har også et ansvar
Marianne Lomholt bider også mærke i, at især de 20-24 årige (50 % mod kun 41 % blandt de 15-19 årige) mener, at forældre kan gør en forskel.

- Vi havde forventet, at forældrenes input ikke længere betød så meget. Men meget tyder på, at forældre til unge også i den aldersgruppe har en vigtig rolle at spille, når det handler om værdier som, at unge skal passe på hinanden, når de går i byen.

- Det er meget glædeligt, for det betyder, at forældre også kan bidrage i arbejdet med at reducere antallet af klamydia-smittede blandt unge. Vi skal selvfølgelig opfordre forældre til at tage den rolle på sig, siger Marianne Lomholt.

Flere får klamydia
Sidste år fik i alt 30.881 danskere ifølge Sundhedsstyrelsen konstateret klamydia. Mere end 4/5 af de smittede var mellem 15 og 29 år. Samtidig er antallet af smittede steget fra 2013 til 2014, og stigningen er størst blandt de 20-29 årige. Ifølge Sundhedsstyrelsen er i alt ca. 50.000 danskere smittet med klamydia.

Marianne Lomholt glæder sig over, at Sundheds­styrelsens Kun med Kondom-kampagne i år inddrager unge. Kampagne har engageret 450 frivillige, der bakker op om budskabet om sikker sex og opfordrer andre unge til at bruge kondom, når man er sammen med en ny partner.

- Undersøgelsen bekræfter, at budskabet om sikker sex også skal komme fra de unge selv. Det gør unge frivillige til et vigtigt element i en kampagne, siger Marianne Lomholt.

UDVALGTE RESULTATER

  • De 15-19 årige vil i højere grad afbryde et begyndende samleje eller foreslår fx håndsex, hvis de er sammen med en ny partner, og det viser sig, at der ikke er et kondom. Det vil 63 % af de 15-19 årige mod 44 % af de 20-24 årige. De 20-24 årige er omvendt mere parate til at gennemføre uden kondom (37 % blandt de 20-24 årige mod 22 % blandt 15-19 årige).

  • Forskellen er især udtalt, hvis man sammenligner unge kvinder med ældre fyre. Kun 15 % af de helt unge kvinder mellem 15-19 år er parate til at risikere usikker sex mod 41 % af 20-24 årige mænd.

  • Mange unge synes, at de selv har et ansvar for at passe på deres venner (i alt 74 %). Mange mener også, at unge bør blive bedre til det (i alt 52 %).

  • Mange unge ville tage imod og også bruge kondomet, hvis de fik det af en ven (i alt 61 %).

  • Mange unge især blandt de 20-24 årige har aldrig oplevet at få et kondom af deres venner (15-19 årige: 62 %. 20-24 årige: 75 %).

  • Mange unge - også i den ældre gruppe - oplever forældre som en vigtig brik til at blive inspireret til at passe på sine venner (15-19 årige: 42 %. 20-24 årige: 50 %).

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov i perioden 17.-24. august 2015. Der er gennemført i alt 503 CAWI-interview med danskere i alderen 15-24 år

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!