13-05-2016

Vi er mere end blot et værtsland

Når nogle af verdens ledere samles til Women Deliver, verdens største konference om kvinders sundhed, trivsel og rettigheder, er Danmark ikke kun et værtsland. Vi er på mange måder et foregangsland og der er god grund til at trække på vores egen historie og erfaring, for at nuancere og kvalificere udviklingsdebatten.

af Mette Boye, direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel, Jane Korczak, næstformand, 3F, Tania Dethlefsen, vicegeneralsekretær, Sex & Samfund

16. til 19. maj danner Bella Centret rammen om konferencen Women Deliver, som samler nogle af verdens ledere, politikere, virksomheder og organisationer om en vigtig dagsorden: kvinder og pigers sundhed, rettigheder og trivsel. Vi skriver 2016 – og det vil være helt naturligt at undre sig over, hvordan man kan samle så mange ledere og meningsdannere i et lille land som Danmark, om noget vi i Danmark opfatter som fundamentale rettigheder.  Er der overhovedet behov for at sætte et særligt fokus på kvinder? Når alt kommer til alt, er der ikke særlig stor forskel på mænd og kvinder, vil nogle måske mene. 

Mere end 150 stats- og regeringsledere vedtog sidste år FN’s 17 bæredygtighedsmål. De fokuserer, ligesom de tidligere, på ligestilling mellem mænd og kvinder, at alle skal i skole og at børn og mødres sundhed skal forbedres.  De stiller også skarpt på, hvordan vi producerer, forbruger og fordeler ressourcerne.  Der er meget mere på spil end kvinder, ligestilling og rettigheder, når verdens ledere samles og diskuterer emnet i Bella Centret. For ligestilling og kvinders rettigheder er ikke kun et mål i sig selv, men også en væsentlig forudsætning for at opnå en række af de øvrige bæredygtighedsmål. 

I Danmark er vi kommet rigtig langt sammenlignet med andre lande, hvor der fortsat er udtalte problemer med ligestilling, menneske- og arbejdstagerrettigheder. 75% af verdens 757 millioner voksne analfabeter er kvinder. Piger har i gennemsnit et års skolegang mindre end drenge. I 2015 døde mere end 300.000 kvinder pga. graviditet og fødsel på globalt plan, 99% af dem befandt sig i udviklingslande. På verdensplan bliver kvinder i gennemsnit betalt 24% dårligere end mænd for at udføre det samme arbejde. Og så udgør kvinder på verdensplan 95% af arbejdsstyrken i den uformelle sektor, uden arbejdstagerrettigheder, økonomisk sikkerhed og social beskyttelse.

Vi må ikke glemme, at Danmark for blot få generationer siden, også havde store ligestillingsudfordringer inden for uddannelse, sundhed og arbejdsvilkår, men de mange og forskellige politiske, organisatoriske og kulturelle indsatser, har over tid skabt en udvikling i Danmark som har styrket menneske- og arbejdstagerrettigheder, levevilkår og ligestilling mellem kønnene. Men kontrasterne i verden er iøjefaldende: sidste år fejrede vi 100-året for kvinders stemmeret i Danmark, alt imens gik kvinderne i Saudi Arabien til stemmeurnerne for første gang. Det peger på, at selvom vi nogle steder i verden er kommet langt, er der fortsat lang vej igen andre steder. Med det udgangspunkt er der et stort behov for, en konference som Women Deliver, som både italesætter problemer og behov for udvikling og finder inspiration til løsninger og konkrete anbefalinger til mere bæredygtig udvikling. 

Vi skal udnytte værtsskabet for konferencen til at nuancere og kvalificere udviklingsdebatten, ved at trække på vores egne danske erfaringer og historie, ved at lade os inspirere af nye muligheder og nye tider. I Danmark har fagbevægelsen og interesseorganisationer haft en fremtrædende rolle og position i udviklingshistorien. De har skabt relevans for de sociale dagsordener fra den politiske talerstol på Christiansborg til de folkelige langborde i de danske hjem. Og det ambitiøse arbejde fortsætter.

Vi er langt fra i mål med ligestilling i Danmark, men alligevel skal vi på bedste vis dele vores erfaringer på en sådan måde, at andre kan gøre brug af den danske velfærdsmodel, samarbejdskultur og håndtere forskellige interesser i beslutningsprocesser, på deres egen måde. Hvis vi anskuer vores ansvar og rolle i dette lys, bliver det mere relevant for erhvervslivet, brancheorganisationer, NGO’er, offentlige institutioner og fagbevægelsen, at deltage aktivt i løsningen af de udfordringer som verdenssamfundet står overfor. 

I Dansk Initiativ for Etisk Handel, 3F og Sex og Samfund glæder vi os til at deltage i konferencen og gennem dialogen fremme kvinder og pigers rettigheder i globale værdikæder så danske virksomheder kan engagere sig og i endnu højere grad blive en del af den positive udvikling på globale markeder.  Vi er nemlig meget mere end et værtsland. 

Debatindlæg bragt i Politiken 13. maj 2016

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!