Presserum: Destination Trivsel

 

Stærke klassefællesskaber, hvor børn trives og lærer godt. Det er formålet med ’Destination Trivsel’ - en nytænkende og forebyggende indsats, der henvender sig til forældre og skoler over hele landet. 

► Læs også: Sex & Samfund skal styrke børns trivsel med skoler og forældre over hele landet

Herunder finder du følgende info om 'Destination Trivsel':

  • Fakta kort
  • Kontakt
  • Forældreindsats
  • FAQ

Billedforslag: Se her til højre. Billederne kan frit bruges ved omtale af Destination Trivsel.

Marianne Lomholt, national chef i Sex & Samfund:

-  Ny forskning viser, at vi forebygger mobning og fremmer børns trivsel bedst, når vi har fokus på at styrke børns fællesskaber – ikke når vi fokuserer på det enkelte barn, der mobber eller bliver mobbet. Den viden skal vi have omsat til undervisningspraksis.

- Børn, der har selvværd, selvtillid og evner at rumme mennesker, der ser anderledes ud eller er på en anden måde, er børn, der trives i deres hverdag. 

Destination Trivsel skal udvikle og styrkebørn og unges mentale sundhed og trivsel og ruste børn og unge til at have det godt og passe på sig selv og hinanden. Indsatsen skal bidrage til at nå de nationale sundhedsmål om, at flere børns skal trives, og at den sociale ulighed i sundhed skal mindskes.

Destination Trivsel tilbyder undervisningsforløb og materialer til grundskolens fag dansk, billedkunst, historie, samfundsfag og idræt. Forløb og materialer tager udgangspunkt i de fem temaer sprog, normer & mangfoldighed, krop & bevægelse, ensomhed og sociale medier.

Destination Trivsel henvender sig også direkte til forældre med film, der tilbyder viden og inspiration til, hvad man som forældre kan gøre i forhold til at styrke sine børns trivsel. 

Sex & Samfund har udviklet Destination Trivsel i partnerskab med Danske Skoleelever, Call me, Skole og Forældre, Skolelederforeningen, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Holstebro Kommune og Københavns Kommune. 

Destination Trivsel er finansieret af en tre-årig bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet.

 

Forældredelen indeholder tre film til skole/hjem-samarbejdet om ensomhed, hårdt sprog og måden, som vi taler til og om hinanden, samt sociale medier. Filmene tilbyder inspiration til, hvad man som forældre kan gøre i forhold til at styrke sine børns trivsel.

De kan bruges som oplæg til diskussion fx fx et forældremøde skolen eller til at blive inspireret af derhjemme.

► Se film og mere info på sexsamfund.dk/filmdestinationtrivsel

 

Det nye ved Destination Trivsel?
I dag ligger skolernes trivselsfremmende indsatser typisk som selvstændige forløb (fx som temadage eller flexdage), som lærerne skal finde tid til uden for de obligatoriske fag.

Med Destination Trivsel kan skoler og lærere arbejde med at styrke elevernes trivsel via den obligatoriske undervisning i fagene dansk, historie, billedkunst, idræt og samfundsfag.

Der er stærke potentialer i at styrke børn og unges trivsel via skolens fag, fordi eleverne her møder forskellige forestillinger om sig selv og hinanden. Det gælder for eksempel i den litteratur, der læses i dansk, og i de fremstillinger af kroppe i kunstværker, som der arbejdes med i billedkunst. 

Med de nye materialer kommer eleverne til at arbejde med mangfoldige fortællinger om køn, krop og seksualitet. Det er fortællinger, der skal bidrage til at bryde børn og unges fastlåste opfattelser af sig selv og hinanden.

Alle undervisningsforløb og materialer i Destination Trivsel lever op til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings obligatoriske krav og rammer til fagene (Fælles Mål). 

Forløb og materialer kan samtidig understøtte skolernes arbejde med en systematisk indsats for at fremme trivsel i klassen og på skolen og med at leve op til det nye, nationale mål om styrket trivsel i folkeskolen, som er en del af folkeskolereformen.

Hvorfor Destination Trivsel?
Børn og unge, der trives, har de bedste forudsætninger for at lære og for at mestre de store og små udfordringer, som livet giver. Desværre oplever mange børn mistrivsel i børne­fællesskaberne. For eksempel er meget mobning bundet op faste forestillinger om køn, krop, seksualitet og udseende - hvordan man skal se ud, og hvordan man skal være

Destination Trivsel tilbyder pædagogiske værktøjer til skolernes arbejde med at styrke børn og unges positive selvopfattelse, trivsel og livskvalitet.

Det sker via nye undervisningsforløb og materialer til grundskolens fag dansk, billedkunst, historie, samfundsfag og idræt. Materialerne henvender sig til henholdsvis 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse.  

Derudover tilbyder Destination Trivsel forældrefilm, som understøtter den skolebaserede indsats

Hvad siger forskningen?
Nyere forskning viser, at skal vi fremme børns trivsel og læring og forebygge mobning, så handler i høj grad om styrke inkluderende børnefællesskaber - i modsætning til at fokusere på det enkelte barn, der mobber eller bliver mobbet. Den viden skal Destination Trivsel omsætte til undervisningspraksis og til noget, som også forældre kan lade sig inspirere af og bruge.

Destination Trivsel skal dermed ses som indsats, der skal ruste børn og unge til at passe godt på sig selv og hinanden, styrke inkluderende børnefællesskaber og i sidste ende også forebygge mobning. 

 

Sex & Samfund

Marianne Lomholt, national chef
mobil 20 83 45 22

Anne Wind, pædagogisk konsulent og projektleder,
telefon 33 69 56 18

Jane Kofod, pressemedarbejder,
mobil 29 71 42 22, mail jk@sexogsamfund.dk

Aalborg Kommune

Lisa Krogh Christensen, udviklingskonsulent
mail Lkc-skole@aalborg.dk, tlf.: 99314083
Bjarne Jensen, SSP- og forebyggelseskonsulent, tlf: 93520071

Holstebro Kommune Lone Kjær Hein, sundhedsplejerske og projektleder
mobil 24 20 52 15
Aarhus Kommune Karen Mette Hansen
Anette Østergaard
Københavns Kommune Lars Theilgaard
Skolelederforeningen

Dorte Andreas, næstformand
Mobil: 29444762

Danske Skoleelever

Søren Mulvad Sølvkjær, presseansvarlig og politisk konsulent, mobil 26 39 20 48, mail sos@skoleelever.dk

Skole og Forældre Bente Brandstrup

 

Det siger partnerne

Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen, siger:
- Vi ved, at mobning kan ødelægge et barns liv, og at god trivsel også betyder bedre læring. Forældre har stor betydning for, hvordan børn handler og opfatter virkeligheden. Derfor er det vigtigt, at vi som forældre bidrager til bedre trivsel. Destination Trivsel hjælper med at tydeliggøre, hvordan vi som forældre kan have en positiv indflydelse på vores egne børns og hele klassens trivsel.

Formand for Danske Skoleelever Silke Fogelberg siger:
- Et fint og vigtigt projekt, som netop formår at binde en gennemarbejdet trivselsindsats sammen med håndgribeligt undervisningsmateriale, som elever og lærere kan tage direkte ned fra hylden.

Sundhedskonsulenter i Aarhus Kommune, Børn og Unge, Anette Østergaard og Karen Mette Hansen, siger:
- I Aarhus Kommune er vi glade for at være med i projektet, der er med til at skabe rammer og indhold for en rettidig forebyggende indsats mod mobning til gavn for børnenes sundhed, trivsel og læring.

Koordinator for seksuel sundhed i Aalborg Kommune, Marlene Qvist Simoni, siger:
- Destination trivsel er et super relevant materiale i forhold til forebyggelsen af seksuel sundhed, som Aalborg Kommune har prioriteret det sidste tre år. Seksuel sundhed handler i høj grad også om trivsel og fællesskaber, som Destination Trivsel med de fokus på ensomhed, sociale medier og sprog understøtter på den allerbedste måde. Jeg håber, at underviserne ude på skolerne tager godt imod det og dermed er med til at forsætte det store forebyggelsesarbejde.

Hvornår udkommer materialerne?

  • I maj 2016 udkommer materialerne i en pilotudgave, der distribueres til skoler over hele landet.
  • Herefter afprøver og evaluerer en række modelskoler i kommunerne Aalborg, Holstebro, Aarhus og København materialerne, der revideres med udgangspunkt i skolernes input.
  • I maj 2017 udkommer de videreudviklede materialer, der også distribueres til skoler i hele landet.

Økonomi og partnerskabet bag?

Sex & Samfund har udviklet Destination Trivsel i partnerskab med Danske Skoleelever, Call me, Skole og Forældre, Skolelederforeningen, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Holstebro Kommune og Københavns Kommune. Call Me er pr. maj 2016 trådt ud af partnerskabet.

Destination Trivsel er finansieret af en tre-årig bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet.

 

 

Pressekontakt

Jane Kofod
Telefon: 35 20 91 25
Mobil: 29 71 42 22
Mail: jk[AT]sexogsamfund.dk 

 

Billedforslag

Download billede 1

Download billede 2

Bownload billede 3

Følgende billeder kan frit bruges ved omtale af Destination Trivsel