Uge Sex 2017: Børn og unge skal kende deres online-offline rettigheder

 

Børn og unge, der kender egne og andres rettigheder – fx retten til at bestemme over egen krop – er bedre til at skabe fællesskaber, hvor alles rettigheder respekteres.

Vi stiller i den hidtil største Uge Sex-undervisningskampagne skarpt på børn og unges online/off-line rettigheder i forhold til krop, køn og seksualitet. Uge Sex 2017 kører på skoler og ungdomsuddannelser over hele landet den 6.-10. februar.

Over 11.000 undervisere deltager sammen med over 400.000 elever.

Med Uge Sex tilbydes undervisere i 0.-10. klasse og på ungdomsuddannelser gratis materialer og undervisningsforløb, der skal støtte i tilrettelægge og gennemføre god, alderssvarende sundheds- og seksualundervisning om både tema og de øvrige emneområder, som ligger i undervisningen. 

► Læs mere - også om de ti rettigheder i forhold til krop, køn og seksualitet

Presserummet

Herunder finder du info om Uge Sex, begivenheder i Uge Sex, pressebilleder og kontaktinfo på talspersoner. Vi hjælper gerne med kontakt til klasser, der deltager i Uge Sex.

Pressekontakt: Jane Kofod, mail jk@sexogsamfund.dk, mobil 29 71 42 22.

Talspersoner:

 • National chef Marianne Lomholt, mobil 20 83 45 22
 • Pædagogisk fagkonsulent Lone Smidt, telefon 35 20 91 26 (især grundskole)
 • Pædagogisk fagkonsulent Morten Emmerik Wøldike, telefon 35 20 91 27 (især ungdomsuddannelser)

Begivenheder i Uge Sex

Åbningsevent med påklædningsdukker, politikere og 8. b mandag den 6. februar:  Uge Sex åbnes med et undervisningsevent på Heibergskolen i København kl. 10-11.30, hvor ligestillingsminister Karen Ellemann, partiformand Uffe Elbæk (AL) og politisk ordfører Mette Abildgaard (K) skal arbejde med billeddeling på sociale medier sammen med elever i 8. b. Det kommer de blandt andet til at gøre med påklædningsdukker i menneskestørrelse. Pressen er velkommen.

Politikere besøger Uge Sex-skoler: Pressen er velkommen, når folketingspolitikere besøger klasser, der deltager i Uge Sex. Politikerne skal overvære undervisningen, mens eleverne arbejder med emner som krop, grænser, trivsel, relationer og rettigheder online/offline. Se oversigten her

#MinGrænse-events i Roskilde, Århus, Odense og København: Sex & Samfunds frivillige laver fire events, der sætter fokus på krænkende billeddeling på sociale medier.

Uge Sex kort

 • Uge Sex henvender sig hvert år til børn og unge i 0.-10. klasse og ungdomsuddannelser over hele landet.
 • Uge Sex skal øge børn og unges viden og styrke deres evne til at træffe gode valg i forhold til trivsel, rettigheder, relationer, seksualitet og sundhed.
 • Uge Sex tilbyder gratis undervisnings­­materiale, der skal støtte lærere, skolepædagoger og sundheds­plejersker i at tilrettelægge og gennemføre tids- og alders­svarende sund­heds- og seksual­undervisning
 • Over 11.000 lærere tilmeldte over 450.000 elever til Uge Sex 2016

Download fakta-ark om Uge Sex (pdf) 

Årets tema: Rettigheder online/offline

Kan jeg sige nej til et kram, et kys eller en berøring, hvis jeg ikke har lyst? Hvad gør jeg, hvis nogen overskrider mine grænser? Skal jeg blande mig, hvis nogen taler grimt til mine kammerater? Er det ok at sende nøgen­billeder af andre videre på mobilen? 

Flere undersøgelser bekræfter, at børn og unges kendskab til egne og andres rettigheder halter. 

Med Uge Sex 2017 ønsker vi at øge elevernes viden om egne rettigheder og styrke elevernes motivation og evne til at handle i situationer, hvor egne eller andres rettigheder overtrædes.

Til eleverne på erhvervsuddannelserne fokuserer årets tema på diskrimination, chikane og rettigheder på jobbet i forhold køn, krop og seksualitet, mens det i gymnasiet især handler om billeddeling på nettet inkl. krænkende billeddeling.

Undervisning, der passer til elevens alder

I Uge Sex arbejder eleverne med emner som krop, følelser, køn, kønsroller, relationer, sundhed, identitet, trivsel, rettigheder, grænser, pubertet og for de ældste vedkommende også seksualitet, sexsygdomme og prævention.

Undervisningen tager udgangspunkt i film, cases og dilemmaer og tilpasses elevernes alder og behov på de forskellige klassetrin:

 • I 0.-3. klasse handler det typisk om kroppen, grænser, køn, følelser og familie.
 • I 4. - 6. klasse handler det især om identitet, pubertet, køn, følelser, familier og medier.
 • I 7.-10. klasse handler det også om det spirende ungdoms- og seksualliv og om prævention, graviditet, sexsygdomme og seksualitet.
 • På ungdomsuddannelserne tager undervisningen ud­gangspunkt i temaerne seksualitet, køn, krop, lyst, grænser, seksuel sundhed og rettigheder. 

Dilemmaer og handlemuligheder
God og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning handler om meget mere end prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet. Undervisningen skal styrke elevernes evne og motivation til at handle og træffe gode på de mange dilemmaer og udfordringer i forhold til krop, køn og seksualitet, som børn og unge oplever.

Seksualundervisning a la Uge Sex 

Obligatorisk sundheds- og seksualundervisning

Grundskolen 
Emnet 'Sundheds og Seksualundervisning og Familiekundskab' er et obligatorisk emne i 0.-9. klasse. Det har ikke et fast antal timer på skemaet lige som dansk eller matematik. I stedet skal skolen og lærerne integrere emnet i de øvrige fag. De obligatoriske krav og rammer til undervisningen fastlægges af Undervisningsministeriet (se emu.dk).

Alle Sex & Samfunds undervisningsmaterialer tager udgangspunkt i de obligatoriske krav og rammer til emnet.

Erhvervsuddannelserne
På erhvervs- og sosu-skolerne er undervisning i sundhed og seksualitet siden august 2015 obligatorisk på grundforløbets første del. Sex & Samfunds materialer tager afsæt i de faglige mål til fagene ’Samfund og Sundhed’ og ’Arbejds­plads­kultur’.

Billeddækning

Logo og fotos kan frit bruges i forbindelse med redaktionel omtale af Uge Sex 2017.

#mingrænse påklædningsdukker
Hent i stor opløsning

#mingrænse påklædningsdukker
Hent i stor opløsning

Forslag til Uge Sex-billedtekst: Hvad kan jeg gøre, hvis jeg oplever, at andre ikke respekterer mine grænser? Svaret på det spørgsmål skal Sex & Samfunds undervisningskampagne Uge Sex 2017 hjælpe børn og unge med at finde.

Hent i stor opløsning

Hent i stor opløsning

Hent i stor opløsning

Hent i stor opløsning

Hent i stor opløsning

Hent i stor opløsning

Hent i stor opløsning

Hent i stor opløsning

Hent i stor opløsning

Hent i stor opløsning

Hent i stor opløsning

 

Undersøgelser af seksualundervisning i Danmark

Sex & Samfund gennemførte 2005 og 2012 to større undersøgelser om sundheds- og seksualundervisning i grundskolen. De viste, at mange lærere  ikke kender de lovpligtige mål og rammer for sundheds- og seksual­undervisning. Mange elever får heller ikke den sundheds- og seksualundervisning, som de har krav på. 

Sex & Samfunds undersøgelse 'Behov og ønsker til seksualundervisning på Ungdomsuddannelser' fra 2011 viser, at der er et afgørende behov for sundheds- og seksualundervisning på ungdomsuddannelserne, der bygger oven på grundskolens sundheds- og seksualundervisning.

Find alle tre undersøgelser her

 

Pressekontakt

Jane Kofod
Telefon: 35 20 91 25
Mobil: 29 71 42 22
Mail: jk@sexogsamfund.dk

 

Topkarakter til Uge Sex

Sex & Samfunds måde at arbejde med sundhed og trivsel i Uge Sex spiller en afgørende rolle, når det handler om at give børn og unge redskaber til at skabe gode og respektfulde relationer til hinanden som klassekammerater, venner og kærester. Det viser undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs mere

 

Undervisningen

Børn og unge oplever i deres hverdag mange dilemmaer og udfordringer i forhold til krop, køn, trivsel, rettigheder, seksualitet.

Derfor skal sundheds- og seksualundervisning handler om meget mere end at trække kondomer på et kosteskaft. 

Læs mere

 

En årlig kampagne

Over 10.000 undervisere tilmeldte over 450.000 elever til Uge Sex 2016.

359.000 elever deltog i Uge Sex 2015.

39.000 elever deltog i den første Uge Sex i 2008.

Download Uge Sex-fakta-ark (pdf)