Bestyrelsen

 

Sex & Samfund ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, som er valgt  på Sex & Samfunds generalforsamling den 31. maj 2016BJARKE OXLUND, bestyrelsesleder

Lektor i medicinsk antropolog ved Københavns Universitet og ph.d. på en afhandling om unge mænds sex- og kærlighedsliv i Sydafrika. Udstationeret for FNs befolkningsfond, UNFPA, til Sydafrika og Cambodja i årene 2001-204. Har skrevet internationale tidsskriftsartikler om køn, sex og hiv/aids i Sydafrika og Rwanda og dansksprogede artikler om forskningsetik, ældresex, og forebyggende sundhedsarbejde. Har for AIDSnet og Børne- og Ungenetværket udarbejdet 'Manual on Best Practices: HIV/AIDS Programming with Children and Young People' (2007). Er desuden formand for Antropologforeningen i Danmark.

Interesseområder: Seksuel og reproduktiv sundhed nationalt og internationalt. Hiv/aids. køn. diskrimination. mangfoldighed. Ældre, medicin og seksualitet.

 LENE STAVNGAARD

Master of Sexology fra Malmø Universitet og projektleder for Voldsom Kærlighed, som er et forebyggelses-, interventions- og behandlingstilbud for unge udøvere af kærestevold i Dialog mod Vold, AskovFonden. Startede for 12 år siden som frivillig ung i Sex & Samfunds ungegruppe og har blandt andet koordineret Roskilde Festival-events. Skrevet kapitlet "Generation Sex" i antologien "Generation Kan Selv" (2010). Har de seneste ti år været medlem af den europæiske bestyrelse i IPPF, blev i 2011 valgt som vicepræsident. I 2014 blev Lene valgt som præsident for den europæiske region i IPPF og har herefter siddet i IPPF's Governing Council. Tidligere psykiatrisk sygeplejerske i børne-/ungdomspsykiatrien.

Interesseområder: Klinisk sexologi. Seksuel mangfoldighed. Normkritik. Seksuelle og reproduktive rettigheder, særligt i et internationalt perspektiv. Seksualundervisning samt undervisning af sundhedsfagligt personale og integration af seksualitet i sundhedsvæsenet.

 


 

MARIE BRUVIK HEINSKOU

Sociolog og ph.d. på en afhandling om anmeldte voldtægter i Danmark. Adjunkt på Sociologisk Institut, hvor hun forsker i transnationale møder - igen med fokus på seksualitet og især fokus på kvinders brug af købesex i udviklingslande. Projektet skal afsluttes i 2013. Har i 2004 skrevet speciale om forebyggelseskampagner af seksuelt overførte sygdomme og har blandt andet skrevet artiklen "Mellem risiko og chance - svingninger i senmoderne værdiorienteringer" (2007).

Interesseområder: Seksuelle grænser, overgreb og rettigheder. Normkritik.
 ANDERS DAHL

Antropolog og  selvstændig konsulent. Har arbejdet med hiv/aids siden 1988 - heraf 11 år som ansat på AIDS-Linien. Har tillige arbejdet for Sex & Samfund i forskellige sammenhænge og projekter: Et projekt omhandlende implementering af træningskurser om sikker sex adfærd over for udlandsrejsende (2004-2006), underviser for voksne minoritets etniske mænd (2004-2006) og tekstforfatter på Sex & Samfunds og Sundhedsstyrelsens udgivelse "Fokus på livet" (2004)

Interesseområder: Hiv/aids, seksualundervisning for etniske minoritetsgrupper og rådgivning om SRSR.
 JOSEPHINE OBEL

Læge samt Master i International Health. Er i øjeblikket ved at færdiggøre en specialeuddannelse i gynækologi og obstetrik. Har 10 års erfaring omkring seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og har i en årrække været ansat i WHO's program for Mathernal Newborn and Child Health i Tanzania og International Organization for Migration. Er i øjeblikket tilknyttet Reden International og Røde Kors klinik for illegale migranter i Danmark. Forfatter til flere adskillige publikationer om Sexuel og Reproduktiv Sundhed i lav- og middelindkomstlande.

Interesseområder: Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og seksuelle minoriteters rettigheder.
 SARA WONDIE

Bachelor fra RUC i pædagogik og arbejdslivsstudier. Er i øjeblikket i færd med at tage en kandidatgrad i kønsstudier ved Lunds Universitet, som færdiggøres i august. Skriver speciale om sexarbejderrettighedsbevægelsen i Danmark. Har derudover arbejdet som underviser hos Sex & Samfund siden 2009, og har været på ophold og frivilligt arbejde i Uganda for Ungdommens Røde Kors.

Interesseområder: Normkritik. Magtrelationer og in- og eksklusionsmekanismer i arbejdet med at styrke seksuel og reproduktiv sundhed. Køb og salg af seksuelle ydelser.

GITTE MENAKA HANSEN

Studerer sociologi på kandidatniveau ved Københavns Universitet. Var i efteråret 2013 i praktik som politisk rådgiver for Britta Thomsen, som er socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet og gruppeformand for Udvalget for Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Har studeret et semester i Nepal, hvor hun var deltager på Mellemfolkelig Samvirkes studieprogram ’Global Change’ med fokus på FN´s menneskerettigheder, sociale bevægelser og internationalt udviklingsarbejde. Derudover har Gitte erfaring med politiskkommunikation og kampagnearbejde. Har 2011-2014 vværet ansat som underviser hos Sex & Samfund.

Interesseområder: LGBT-rettigheder på nationalt og internationalt niveau. Europæisk ligestillingspolitik. Normkritik.

 BALKISS AHMAD

Læser folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Balkiss brænder for kommunikation og formidling inden for mental og reproduktiv sundhed, menneske- og LGBT-rettigheder. Hans interesse har bragt ham ind for PsykOBS – en frivilligt drevet ngo for medicin-, psykologi- og folkesundhedsvidenskabsstuderende - der oplyser unge om psykiske lidelser. Derigennem har han været med til at stiftet projektet Dragejægerne, der igennem grafisk og litterært satirisk materiale belyser psykiske lidelser gennem humor. 

Interesseområder: LGBT-rettigheder, psykisk sundhed, kommunikation og formidling.

MARIA JAKOBSEN

Studerer statskundskab på kandidatniveau ved Københavns Universitet, og er projektkoordinator hos Karnov Group ved siden af studiet. Det faglige fokus inden for statskundskaben centrerer sig om menneskerettigheder, immigranter, flygtninge og køn i politisk kontekst. Maria er desuden aktiv i Sex og Samfunds egen frivilliggruppe i gruppen Women Equality, som arrangerer oplysningsevents på gadeplan.

Interesseområder: Ligestilling, seksuelle rettigheder og grænser og købesex. 

JANE KOFOD

Jane Kofod, der er presseansvarlig og kommunikationsmedarbejder i Sex & Samfund, er valgt af medarbejderne valgt som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.