Fra venstre mod højre: Generalsekretær Bjarne B. Christensen sammen med bestyrelsesmedlemmerne Anders Dahl, Balkiss Ahmad, Josephine Obel, Gitte Menaka Hansen, bestyrelsesleder Bjarke Oxlund, Sara Wondie og Lene Stavngaard. Med i bestyrelsen er også Marie Bruvik Heinskov.

 

Bestyrelsen

Sex & Samfund ledes af en bestyrelse på otte medlemmer, som er valgt  på Sex & Samfunds generalforsamling den. 30. april 2015.BJARKE OXLUND, bestyrelsesleder

Lektor i medicinsk antropolog ved Københavns Universitet og ph.d. på en afhandling om unge mænds sex- og kærlighedsliv i Sydafrika. Udstationeret for FNs befolkningsfond, UNFPA, til Sydafrika og Cambodja i årene 2001-204. Har skrevet internationale tidsskriftsartikler om køn, sex og hiv/aids i Sydafrika og Rwanda og dansksprogede artikler om forskningsetik, ældresex, og forebyggende sundhedsarbejde. Har for AIDSnet og Børne- og Ungenetværket udarbejdet 'Manual on Best Practices: HIV/AIDS Programming with Children and Young People' (2007). Er desuden formand for Antropologforeningen i Danmark.

Interesseområder: Seksuel og reproduktiv sundhed nationalt og internationalt. Hiv/aids. køn. diskrimination. mangfoldighed. Ældre, medicin og seksualitet.

 LENE STAVNGAARD

Master of Sexology fra Malmø Universitet og projektleder for Voldsom Kærlighed, som er et forebyggelses-, interventions- og behandlingstilbud for unge udøvere af kærestevold i Dialog mod Vold, AskovFonden. Startede for 12 år siden som frivillig ung i Sex & Samfunds ungegruppe og har blandt andet koordineret Roskilde Festival-events. Skrevet kapitlet "Generation Sex" i antologien "Generation Kan Selv" (2010). Har de seneste ti år været medlem af den europæiske bestyrelse i IPPF, blev i 2011 valgt som vicepræsident. I 2014 blev Lene valgt som præsident for den europæiske region i IPPF og har herefter siddet i IPPF's Governing Council. Tidligere psykiatrisk sygeplejerske i børne-/ungdomspsykiatrien.

Interesseområder: Klinisk sexologi. Seksuel mangfoldighed. Normkritik. Seksuelle og reproduktive rettigheder, særligt i et internationalt perspektiv. Seksualundervisning samt undervisning af sundhedsfagligt personale og integration af seksualitet i sundhedsvæsenet.

 


 

MARIE BRUVIK HEINSKOU

Sociolog og ph.d. på en afhandling om anmeldte voldtægter i Danmark. Adjunkt på Sociologisk Institut, hvor hun forsker i transnationale møder - igen med fokus på seksualitet og især fokus på kvinders brug af købesex i udviklingslande. Projektet skal afsluttes i 2013. Har i 2004 skrevet speciale om forebyggelseskampagner af seksuelt overførte sygdomme og har blandt andet skrevet artiklen "Mellem risiko og chance - svingninger i senmoderne værdiorienteringer" (2007).

Interesseområder: Seksuelle grænser, overgreb og rettigheder. Normkritik.
 ANDERS DAHL

Antropolog og  selvstændig konsulent. Har arbejdet med hiv/aids siden 1988 - heraf 11 år som ansat på AIDS-Linien. Har tillige arbejdet for Sex & Samfund i forskellige sammenhænge og projekter: Et projekt omhandlende implementering af træningskurser om sikker sex adfærd over for udlandsrejsende (2004-2006), underviser for voksne minoritets etniske mænd (2004-2006) og tekstforfatter på Sex & Samfunds og Sundhedsstyrelsens udgivelse "Fokus på livet" (2004)

Interesseområder: Hiv/aids, seksualundervisning for etniske minoritetsgrupper og rådgivning om SRSR.
 JOSEPHINE OBEL

Læge samt Master i International Health. Er i øjeblikket ved at færdiggøre en specialeuddannelse i gynækologi og obstetrik. Har 10 års erfaring omkring seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og har i en årrække været ansat i WHO's program for Mathernal Newborn and Child Health i Tanzania og International Organization for Migration. Er i øjeblikket tilknyttet Reden International og Røde Kors klinik for illegale migranter i Danmark. Forfatter til flere adskillige publikationer om Sexuel og Reproduktiv Sundhed i lav- og middelindkomstlande.

Interesseområder: Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og seksuelle minoriteters rettigheder.
 SARA WONDIE

Bachelor fra RUC i pædagogik og arbejdslivsstudier. Er i øjeblikket i færd med at tage en kandidatgrad i kønsstudier ved Lunds Universitet, som færdiggøres i august. Skriver speciale om sexarbejderrettighedsbevægelsen i Danmark. Har derudover arbejdet som underviser hos Sex & Samfund siden 2009, og har været på ophold og frivilligt arbejde i Uganda for Ungdommens Røde Kors.

Interesseområder: Normkritik. Magtrelationer og in- og eksklusionsmekanismer i arbejdet med at styrke seksuel og reproduktiv sundhed. Køb og salg af seksuelle ydelser.

GITTE MENAKA HANSEN

Studerer sociologi på kandidatniveau ved Københavns Universitet. Var i efteråret 2013 i praktik som politisk rådgiver for Britta Thomsen, som er socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet og gruppeformand for Udvalget for Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Har studeret et semester i Nepal, hvor hun var deltager på Mellemfolkelig Samvirkes studieprogram ’Global Change’ med fokus på FN´s menneskerettigheder, sociale bevægelser og internationalt udviklingsarbejde. Derudover har Gitte erfaring med politiskkommunikation og kampagnearbejde. Har 2011-2014 vværet ansat som underviser hos Sex & Samfund.

Interesseområder: LGBT-rettigheder på nationalt og internationalt niveau. Europæisk ligestillingspolitik. Normkritik.

 BALKISS AHMAD

Læser folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Balkiss brænder for kommunikation og formidling inden for mental og reproduktiv sundhed, menneske- og LGBT-rettigheder. Hans interesse har bragt ham ind for PsykOBS – en frivilligt drevet ngo for medicin-, psykologi- og folkesundhedsvidenskabsstuderende - der oplyser unge om psykiske lidelser. Derigennem har han været med til at stiftet projektet Dragejægerne, der igennem grafisk og litterært satirisk materiale belyser psykiske lidelser gennem humor. 

Interesseområder: LGBT-rettigheder, psykisk sundhed, kommunikation og formidling.