Generalforsamling 2017

 

Vi inviterer Sex & Samfunds medlemmer til generalforsamling den 31. maj..

Vil du have indflydelse på, hvem der sidder i Sex & Samfunds bestyrelse? Vil du stille et forslag eller vælges ind i bestyrelsen? 

Kom til årets generalforsamling og gør din indflydelse gældende.

 

DATO
Onsdag den 31. maj 2017, kl. 16-19
 

STED
Sex & Samfund, Lergravsvej 59, 2 sal, 2300 København S (metrostation Øresund). Klik her for at finde vej til Sex & Samfund
 
Tilmelding - se nederst.

 

Dagsorden og Program

Kl. 15.30   Ankomst og registrering

Kl. 16.00   ”Porno, krop og nydelse – Hvad er pornografi og hvad kan det?

Sex og Samfunds frivilliggruppe inviterer, sammen med bestyrelsen, til en times samtale omkring pornografi, krop og nydelse. Vi stiller bl.a. spørgsmålene: Hvordan udtrykkes forskellige former for nydelse og seksualitet i porno? Skaber porno et frirum for individets forhold til samt oplevelse af krop og nydelse? Til det har vi inviteret filminstruktøren Steen Schapiro, som har beskæftiget sig med erotiske film med bl.a. fokus på seksuelle subkulturer Han vil bl.a. introducere både kunstnerisk, queer og pro-sex-feministisk pornografi, med inspirerende film klip”.

Ca Kl. 17   Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning, v, Bjarke Oxlund
 3. Regnskab 2016 og budget 2017 v. Bjarne B. Christensen
  Sex & Samfunds planer
  Præsentation af Sex & Samfunds strategi 2016-2020
  Debat om foreningens fremtidige arbejde og strategiske prioriteringer
 4. Behandling af indkomne forslag
  Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring (se bilag)
 5. Valg til bestyrelse
 6. Vedtagelse af næste års kontingent
 7. Valg af intern revisor
 8. Eventuelt

Print dagsorden og fuldt program

 

INDKOMNE FORSLAG
Se forslag stillet til generalforsamlingen

 

TILMELD DIG GENERALFORSAMLINGEN
Vi beder om din tilmelding og gerne inden den 23. maj:

► Enkeltpersoner 
► Organisationer 

 
Deltagelse kræver medlemsskab
Betalt medlemskab senest 2. maj giver dig stemmeret, ret til at stille forslag og til at stille op til bestyrelsen. Medlemskab koster 125 kr. pr. år - studerende 75 kr. 

Ja, jeg vil være medlem af Sex & Samfund

TIDSPLAN OG FRISTER FOR GENERALFORSAMLINGEN 2017
Download tidsplan og frister her

VIL DU STILLE OP TIL BESTYRELSEN / STILLE ET FORSLAG