Antikorruptionspolitik


Sex & Samfund arbejder aktivt for at forhindre korruption hos os selv og vore partnere. Vi bærer et stort ansvar for at undgå korruption og for at sikre, at de midler, vi råder over, bliver brugt både korrekt og med størst mulig gennemsigtighed. Medarbejdere, ledelse, bestyrelse og frivillige i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere er forpligtede til at følge antikorruptionspolitikken. Du kan downloade politikken her.
 

Sådan indberetter du mistanke om korruption

Hvis du har mistanke om korruption skal du udfylde denne indberetningsformular og sende den til complaint[AT]sexogsamfund.dk.

Sex & Samfund har et stående antikorruptionsudvalg, som modtager og behandler indberetninger. Udvalget består af to medarbejdere og en bestyrelsesrepræsentant, som på baggrund af rapporteringsformularen vurderer, om der skal nedsættes en undersøgelseskomité med henblik på at iværksætte en undersøgelse.

Bestyrelsesformand, ledere og medarbejdere med adgang til foreningens økonomi og udbetalinger kan ikke være repræsenteret i udvalget.

Rapporteringen vil blive behandlet fortroligt og med respekt over for indberetteren og den eller de personer og organisationer, som der rejses mistanke om. Anonyme indberetninger accepteres ikke. Alle tilfælde af korruption skal indberettes til det stående antikorruptionsudvalg herunder tilfælde, som er undersøgt lokalt i partnerlande og sager med risiko for den personlige sikkerhed.


Åbenhed

Sex & Samfund ønsker at være åbne omkring vores økonomi- og regnskabspraksis. Tilfælde af korruption, eller tilfælde, hvor der på baggrund af begrundet mistanke om korruption er udført en undersøgelse af sagen, vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.

 

Korruption

Korruption dækker over: bestikkelse, smørelse, underslæb, bedrageri, afpresning og nepotisme. Bedrageri er økonomisk kriminalitet, som indbefatter en eller anden form for svindel, bedrag eller falskneri.

 

Antikorruptionspolitik

Du kan downloade antikorruptionspolitikken på dansk her.

Og på engelsk her.