Etiske retningslinjer for samarbejde med private

 

Sex & Samfund har en vision om en verden, hvor alle har ret til oplysninger og sundhedsydelser, hvor seksualitet anerkendes i sin mangfoldighed og hvor stigmatisering og diskrimination ikke findes. Vi arbejder for denne vision gennem en række aktiviteter, herunder seksualundervisning, rådgivning, advocacyindsatser hjemme og internationalt og meget mere, og vi finansieres bredt.

Sex & Samfund ønsker, at den private sektor i Danmark og internationalt tager ansvar for de(t) samfund, de er medskabere af. Virksomheder spiller en vigtig rolle ved at bidrage til indsatser, som ellers kan være vanskelige eller endda umulige at virkeliggøre. De kan bidrage med nye kommunikationskanaler til nye målgrupper, som normalt ligger uden for Sex & Samfunds rækkevidde. De kan bidrage økonomisk til realisering af nye projekter i Sex & Samfunds pipeline, og de kan bidrage til at sætte Sex & Samfunds fokusområder ind i nye kontekster og herigennem bidrage til at synliggøre foreningens dagsorden i offentligheden.

Sex & Samfund skelner i overensstemmelse med vores paraplyorganisation Inter national Planned Parenthood Federation (IPPF) i dette dokument mellem samarbejdsrelationer med medicinalindustrien og samarbejdsrelationer med øvrige aktører i den private sektor.

Retningslinierne er vedtaget af Sex & Samfunds bestyrelse.

Se Sex & Samfunds etiske retningslinjer (pdf)