FORTRYDELSESRET
ifm. enkeltstående tjenester

 

FORTRYDELSESRET 
De kan fortryde den indgåede aftale om køb af den pågældende indholdstjeneste efter forbrugeraftalelovens § 17. 

Fortrydelsesfristen 
Fortrydelsesfristen er 14 dage. 
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har indgået aftalen. 

Hvordan fortryder De? 
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De underrette den os om, at De har fortrudt aftalen. Hvis De vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. 
Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til:

Sex & Samfund

Lergravsvej 59

2300 København S

Email: info@sexogsamfund.dk
Tlf: 3393 1010

Det forhold, at vi allerede har leveret indholdstjenesten helt eller delvis, begrænser ikke Deres fortrydelsesret.