Det mener Sex & Samfund om:

Fertilitet

 

Det er den enkeltes uforbeholdne rettighed selv at bestemme, hvor mange børn de ønsker at få. Den enkelte skal via oplysningsarbejde have det bedst mulig grundlag for at få det antal børn, de ønsker sig, når de ønsker dem. 

► Læs Sex & Samfunds 'Position Paper: Fertility' (pdf)

Sex & Samfund om danskernes faldende frugtbarhed:

- Langt hovedparten af danske kvinder og mænd ønsker at blive forældre. Men hver tiende kvinde i Danmark er enten ufrivilligt barnløs eller får færre børn end ønsket på grund af egen og/eller partners nedsatte frugtbarhed, siger generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen.

Det gør nedsat frugtbarhed og ufrivillig barnløshed til en hyppig reproduktiv sygdom, som der ifølge Bjarne B. Christensen er stort behov for at forebygge.

- Nedsat frugtbarhed og ufrivillig barnløshed har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser. Samtidig er det vigtigt at huske, at fertilitetsbehandling er ikke en mirakelkur. Kun halvdelen af de par med nedsat frugtbarhed, som benytter sig af fertilitetsbehandling, får de børn, som de ønsker sig.

Omfanget af ufrivillig barnløshed blandt mænd kendes ikke. Men 20-25 % får aldrig børn, og omkring 40 % har nedsat sædkvalitet. 

- Forebyggelse på det seksuelle område har traditionelt handlet om at forebygge uønsket graviditet og sexsygdomme. Vi skal til at vænne os til at tænke forebyggelse både i forhold til uønskede graviditeter og nedsat frugtbarhed, siger Bjarne B. Christensen.

► Læs også 'Danskernes faldende frugtbarhed flytter ind i seksualundervisningen'

 

Til download

Forebyggelse af nedsat frugtbarhed

Vidensrådet for Forebyggelse udgav november 2016 rapporten 'Forebyggelse af nedsat frugtbarhed'

Læs rapporten

 

Debatindlæg

Hvor mange børn er ok - og hvem skal afgøre det?

Regeringer og stater kan have politiske og økonomiske mål angående befolkningstal. Vi vil til enhver tid forsvare den enkeltes uforbeholdne rettighed til selv at bestemme, hvor mange børn de ønsker at få. Sådan skriver Sex & Samfunds bestyrelse i Ugeskrift for Læger.

Læs debatindlægget