Burkina Faso Country Programme

 

Udenrigsministeriet er ved at udarbejde en 5-årig landeplan for Burkina Faso. Sex & Samfund har i den forbindelse fået mulighed for at give vores anbefalinger til planen. I anbefalingen udtrykker vi vores begejstring for det store fokus der bliver sat på kvinders rettigheder samt uddannelse indenfor landbrug og forretning. Dog mener vi ikke, at planen arbejder for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.


Uden fokus på familieplanlægning vil indsatsen for at fremme kvinders forretnings- og uddannelsesmæssige potentiale være tabt, da kvinder i Burkina Faso både lider under en stor risiko for at blive gravide i en meget ung alder og samtidig har en fertilitetsrate på 5,7 børn pr. kvinde. Adgang til seksuel og reproduktiv viden og klinikker er stærkt begrænsede i landet. Ydermere er negativ indflydelse fra familien og mandens side en afgørende faktor for, at kvinder ikke opsøger de få tilbud, der er. 


Sex & Samfund anbefaler derfor, at udenrigsministeriet i deres landeplan for Burkina Faso bør sætte øget fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, bidrage med flere familieplanlægningsmuligheder og at fokusere på økonomisk vækst gennem uddannelse af kvinder i landbruget.

(Indsendt maj 2014)