Country Policy paper, Kenya

 


Sex & Samfund er Danmarks førende organisation indenfor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR), og vi arbejder både nationalt og internationalt. Da vi har mange års erfaring med at arbejde med SRSR i østafrikanske lande, har vi givet vores anbefalinger til Danidas strategi for Danmarks udviklingsarbejde i Kenya.


Den kenyanske regering indskrev selv ’the Bill of Rights’ ind i landets grundlov tilbage i 2010. Loven omfatter blandt andet langt bredere vilkår for lovlig abort, selvom der stadig ikke er tale om fri abort. Men processen med at få loven til at træde i kraft har været langsommelig, og tre år senere er det de færreste kenyanere, der kender til den. Danida stiller derfor krav til den kenyanske regering om at fremskynde processen i sin landepolitik. Dette vil ikke kun medføre færre fødsler blandt unge kvinder, der må droppe ud af skolen for at passe sit barn, men også være et skridt imod ligestilling og kvinders ret til at bestemme over deres egen krop. Ydermere påpeger Danida vigtigheden i at adressere klimaforandringer i landet. Studier viser, at der er klare links mellem befolkningstilvækst og klimaforandringer. Mange af de problemstillinger dette link rejser, kan imødekommes ved at indføre familieplanlægning. 


Familieplanlægning er en af de mest kost-effektive strategier indenfor klimaforandringer. Hver U.S. Dollar brugt på familieplanlægning sparer 6 U.S. Dollars på andre udviklingsprojekter. Sex & Samfund anbefaler derfor Danida at tænke SRSR og familieplanlægning langt mere eksplicit ind i landepolitikken, da det ville kunne afhjælpe mange af de problematikker, som Kenya står overfor, og kan samtidig også have langt kortere tidshorisont end mange andre klimatiltag.


(Indsendt oktober 2013)