Country Policy Paper, Mozambique

 


Danida har udviklet en landepolitik for Mozambique, der skal erstatte den eksisterende, der udløber I 2015. I denne var reproduktiv sundhed og rettigheder ét af fire fokusområde og optog en fjerdedel af budgettet. Den nye landeplan har fokus på sundhed og ernæring på et mere overodnet plan, og får derfor ikke fulgt op på reproduktiv sundhed, der stadig halter efter.


Da Sex & Samfund har et indgående kendskab til området efter mange års samarbejde med organisationer i de omkringliggende lande, har vi givet vores anbefalinger til Danida. For det første anbefaler vi, at der bliver tænkt langt mere ligestilling ind i planen for økonomisk vækst og jobskabelse. Landeplanen fokuserer hovedsageligt på vækst via naturressourcer og minearbejde – jobs, som traditionelt besættes af mænd. Vi mener, at der skal tænkes langt mere inklusion af kvinder ind i forretningsudvikling såvel som general ansættelse. For det andet mener vi, at familieplanlægning og klimaforandringer bør tænkes sammen. Befolkningstilvækst og energiforbrug er direkte linket sammen og vi foreslår derfor, at der arbejdes for at imødegå kvinders behov for præventionsmidler og viden om familieplanlægning. Slutteligt anbefaler vi, at lovene for at kvinder ikke kan have sit eget stykke land bør ændres, da denne tydeligt er kønsdiskriminerende og har ekstrem negativ indflydelse på både ligestilling og bemyndigelse af kvinder. 


Vi mener derfor, at Danida skal vedholde det fokus, der blev lagt på reproduktiv sundhed og rettigheder i den første landeplan, da disse bærer mange positive konsekvenser med sig og fordi målene er langt fra et niveau, som vi i Danmark skal acceptere. Familieplanlægning og inklusion af kvinder i samfundet vil ikke kun styrke kvinderne selv, men også det mozambiqueske samfundet som helhed.  

(Indsendt februar 2015)