Danmarks udviklingspolitiske strategi 2016

 

I juni 2016 kom regeringen med udkast til ny udviklingspolitisk strategi præsenteret af udenrigsminister Kristian Jensen. Sex & Samfund har indgivet høringssvar med anbefalinger til forbedringer af strategien.

 

Vi skriver blandt andet:

"Overordnet set er Sex & Samfund meget tilfredse med, at strategien giver ligestilling, piger, kvinder og unges rettigheder og SRSR en så central en placering i Danmarks fremtidige humanitære og udviklingspolitiske engagement. Det er rigtig positivt, at Danmarks mangeårige indsats og særlige strategiske rolle hermed anerkendes og lægges an til at fortsætte og udvikles.

 

Strategiens stærke fokus på at fremme unges rettigheder og muligheder er helt rigtigt. Historiens største ungdomsgeneration og befolkningsudviklingen i udviklingslandene generelt kalder på denne prioritering. Retten til at bestemme over egen krop, seksualitet og kønsidentitet er afgørende for, at unge kan leve gode liv. Danmark bør være med til at bekæmpe teenagegraviditeter, børneægteskaber og fremme seksualundervisning og adgang til prævention for alle unge – så de rent faktisk kan opfylde deres potentialer til gavn for dem selv og det samfund de lever i, og det er derfor retteligt et vigtigt, fremtidigt dansk indsatsområde.

 

For at skærpe strategien i relation til ligestilling og SRSR, er der steder, hvor vi mener, at indholdet kan styrkes og/eller præciseres:
1. SRSR som selvstændigt fokusområde for det 4. strategiske pejlemærke
2. SRSR førerposition fordrer indsatser på alle niveauer
3. Fremme ligestilling og SRSR i humanitære situationer og fremme resolution 1325
4. SDG5 som væsentlig indsatsområde for erhvervs og vækst indsatser"

 

(Indsendt juni 2016)