Green Climate Fund Kenya 

 


Det danske Udenrigsministerium er i færd med at udvikle strategien for et samarbejde med Green Climate Fund (GCF) i Kenya, der løber fra 2015-16. Da Sex & Samfund arbejder med miljø og klimaforandringer ud fra et seksuel og reproduktiv sundhed og rettighedsbaseret perspektiv i samarbejde med en række lokale ngo’er i Kenya, har vi fået mulighed for at komme med vores anbefaling til udarbejdelse af strategien.


Overpopulation er en af fremtidens største udfordringer når man taler naturressourcer og udledning af drivhusgasser. Hos Sex & Samfund arbejder vi med denne problematik ved at sætte øget fokus på familieplanlægning. Det er bevist, at familieplanlægning er et af de mest effektive og økonomisk ansvarlige midler til at imødekomme mange af de udfordringer, der er forbundet med klimaforandringer og ligestillingsproblematikker i tredjeverdenslande. Ydermere har GFC selv taget initiativ til at udarbejde en kønspolitik, der skal sætte fokus på køns-sensitive områder, ved at ansætte en kønsekspert i hver afdeling.


Sex & Samfund anbefaler derfor Udenrigsministeriet og den danske GCF mission til at lægge yderligere pres på fonden ved at anbefale, at der ud over den ene kønsekspert, også stræbes efter en ligelig fordeling af kvindelige og mandelige ansatte. Derudover mener vi, at familieplanlægning bør være en integreret og højt prioriteret del af de nye klimapolitikker i Kenya. 


(Indsendt oktober 2014)