Green Climate Fund 

 

 
Sex & Samfund har fået mulighed for at kommentere på den foreløbige strategi for Udenrigsministeriets samarbejde med Green Climate Fund (GCF), der løber fra 2015-16. GCF har til formål at udarbejde en strategi for hvordan fremtidige miljø- og klimaforandringer kan imødekommes i udviklingslande.


Hos Sex & Samfund tilskynder vi enhver indsats indenfor dette område. Vi arbejder ud fra et seksuel og reproduktiv sundhed og rettighedsbaseret perspektiv og påskønner den indsats, der bliver gjort for at få kønspolitikker på dagsordenen. Dog mener vi, at Danmark kan og skal være med til at sætte endnu mere pres på netop dette felt. Derudover mener vi også, at Danmark skal arbejde målrettet for at tænke familieplanlægning ind i debatten om klimaforandringer. Det anslås at 222 millioner kvinder i udviklingslande ikke har adgang til familieplanlægningsmuligheder, hvilket gør dem ude af stand til selv at kunne planlægge hvornår, hvor mange og hvor lang tid imellem hvert barn. Dette har ikke kun konsekvenser for klimaet, men også for de sparsomme naturressourcer i de implicerede lande, men også for kvinders mulighed for at udvikle sig socialt, økonomisk og uddannelsesmæssigt.


Sex & Samfund anbefaler derfor det danske Udenrigsministerium at arbejde aktivt for at øge familieplanlægningsmulighederne i udviklingslande, ved at fortale for en større indsats på dette område.


(Indsendt oktober 2014)