International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) 

 

 
Danida støtter International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), der er fortalere for og udviklere af en ny vaccine imod hiv og aids. I den sammenhæng har Sex & Samfund fået mulighed for at komme med vores anbefalinger til det fremadrettede arbejde.


Hos Sex & Samfund mener vi, at Danmark skal mere til end blot give finansiel støtte til projektet. Krænkelser af menneskerettigheder, diskrimination og stigma er blandt de felter Danmark aktivt kæmper for at nedbryde, og de er samtidig tæt forbundet med hiv og aids og køn. Tal fra 2005 viser, at hele 76 procent af de 15-24-årige HIV smittede i Vestafrika er kvinder, hvorfor vi mener, at Danmark skal være med til at sætte endnu mere fokus på ulighed mellem køn i forskningen. Derudover blev der tilbage i 2010 af ukendte årsager skåret betydeligt i den finansielle støtte til IAVI. 


Vi mener ikke, at en nedskæring og nedprioritering af et så vigtigt område stemmer overens med de mål, som vi i Danmark sætter for vores bidrag til udvikling. Vi anbefaler derfor Danida at lave mere fortalerarbejde for udviklingen af og den finansielle støtte t til vaccinen – også fra andre lande – ved at bringe IAVI op i internationale fora.


(Indsendt juni 2014)