International Partnership for Microbicides

 

IPM arbejder på at udvikle teknologier, der beskytter imod hiv, og en videreudvikling af dette produkt ville også beskytte kvinder imod andre seksuelt overførte sygdomme samt uønskede graviditeter. Disse giver kvinderne mulighed for selv at sikre deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. 


I Sex & Samfund opfordrer vi derfor Udenrigsministeriet til fortsat at arbejde aktivt i internationale fora for bidrag til og en videreudvikling af produkter som disse, der kan give kvinder mere autoritet og selvbestemmelse om hvornår og hvor mange børn, de ønsker, samt højne den seksuelle sundhed blandt kvinderne i udviklingslande. Derfor mener vi også, at Udenrigsministeriets deres plan om at skære den finansielle støtte til projektet fra 57,5 mio. kr. i perioden 2005-10 til blot 15 mio. kr. i den kommende periode, 2014-18. Og det er desværre ikke kun den danske bistand, der er blevet skåret gevaldigt i. Derudover er 60 procent af det bidrag, projektet modtager ufleksible og øremærkede midler, der forsinker processen.


Hos Sex & Samfund anbefaler vi, at Udenrigsministeriet bør sætte mere fokus på de finansielle omstændigheder end den egentlige strategi. Der skal lægges mere internationalt pres på de lande, der måske ser en politisk fordel i forsinkelsen. Sex & Samfund arbejder for en verden, hvor kvinder skal have ret til og mulighed for selv at bestemme over deres egen krop på sund og rettighedsbaseret vis. En nedprioritering af dette produkt er derfor – i vores øjne – en nedprioritering af kvinders rettigheder og muligheder i udviklingslande. 


(Indsendt maj 2014)