International Planned Parenthood Federation

 

Sex & Samfund er den førende danske organisation indenfor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) i Danmark og internationalt, og er også medlem af International Planned Parenthood Federation (IPPF) – verdens største organisation indenfor SRSR og verdens anden største ngo. Danida har udarbejdet en strategi for det fortsatte samarbejde med IPPF, og derfor har vi givet vores anbefalinger for det arbejde, der skal udføres i perioden 2015-19.

Først og fremmest er Sex og Samfund glade for den fortsatte danske støtte, der gives til IPPF, som er en helt central aktør indenfor SRSR og som med deres stærke lokale forankring via deres mange medlemsorganisationer besidder en stor berøringsflade verden over – en pointe som vi opfordrer til fremstår tydeligere i den kommende strategi. For det andet er det positivt, at Danmark vedholdende vil yde et kernebidrag i en tid, hvor et stigende antal af donorer gør brug af øremærkede-finansieringsmetoder, i særlig grad når det kommer til finansiering af mere kontroversielle emner som dem, der indgår på SRSR dagsordenen.

Derudover er det vigtigt at fremhæve, at IPPF og Danmark har et særligt strategisk sammenflad af interesser indenfor SRSR-området og de deler samme fokus, hvad angår de mere kontroversielle emner indenfor SRSR. I den forbindelse opfordrer Sex og Samfund Danida til at drage mere nytte af IPPFs stærke position og rolle indenfor SRSR i forhold til at øge den strategiske dialog og dermed fremme SRSR dels i de internationale politiske processer og dels nationalt ved at styrke samarbejdet mellem danske ambassader og IPPFs medlemsorganisationer. Et samarbejde som Sex & Samfund mener er særlig relevant i lande, hvor Danida ikke er engageret i sundhedssektoren.

(Indsendt maj 2015)