Landepolitik Mali

 

Sex & Samfund har forpligtet sig til at arbejde med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) nationalt og internationalt. Derfor har vi valgt at indgive vores anbefalinger til Danmarks landepolitik for Mali, der løber fra 2016-2021.

Omkring 91 procent af maliske kvinder udsættes for invaliderende omskæring af kønsorganer og mange tilmed for den mest ekstreme form, hvor både kvindens indre og ydre kønsorganer fjernes. Der er også bekymrende tal, som peger på, at 73 procent af omskæringer i Mali sker når kvinderne er i en alder af blot 5 år. Dette er en alvorlig krænkelse af kvinders basale menneskerettigheder, til selv at bestemme over egen krop. Vi har der for anbefalet, at denne invaliderende handling tages op som en central politisk prioritet i Danmarks samarbejde med Mali.

Derudover er Mali et land med stor ustabilitet, hvor kvinders rettigheder generelt er truet og deres rolle i den fredsbevarende proces overset. Derfor er det helt afgørende, at Danmark fastholder deres prioritet af
FN’s Sikkerhedsrådsresolution 1325 (SCR 1325), der fokuserer på vold imod kvinder i konfliktsituationer og fremmer deres deltagelse i konfliktløsning. Men spørgsmålet om krænkelser af kvinders rettigheder i en skrøbelig stat som Mali inkluderer også begrænset eller ingen adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser. Særligt i krisesituationer afbrydes levering af sundhedsudstyr til sundhedsklinikker og mulighederne for at få den nødvendige fødselshjælp og adgang til prævention mindskes. Dette er med til at fremme stigninger i uønskede graviditeter, skabe større risiko for børne- og mødredødelighed samt øge spredningen af seksuelt overførte sygdomme. Ved at Danmark, i deres landepolitik for Mali, eksplict prioriterer en bedre adgangen til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser skabes ikke kun en forudsætning for en sundere befolkning, men muligheden for at fremme fred og stabilitet øges.

En central indsats i denne sammenhæng er at sammentænke den danske humanitære respons med langsigtede udviklingsindsatser indenfor SRSR, der også vil være med til at mindske fattigdommen og øge væksten i landet.
    
Alt i alt peger vi på, at kvinders sundhed og rettigheder er nøglen til udvikling og vækst i mange af verdens fattigste lande. Vi mener derfor, at den økonomiske udvikling i Mali vil vinde stort på at blive tænkt sammen med bedre adgang til familieplanlægning. Maliske kvinder får i gennemsnit 7 børn, hvilket ikke bare udfordrer kvindernes mulighed for at være en aktiv del af samfundsøkonomien, men det har også konsekvenser for deres sundhed. Vi anbefaler derfor, at Danmark aktivt fremmer kvinders sundhed og rettigheder ved at pege på familieplanlægning som omdrejningspunkt for bæredygtig økonomisk vækst.   

 (Indsendt september 2015)