Landeprogram, Somalia

 

Sex & Samfund har i mere end 20 arbejdet i østafrikanske lande og har derfor indgående kendskab til og forståelse for østafrikanske kulturer. Derfor har vi valgt at indgive vores anbefalinger til Udenrigsministeriets landeplan for Somalia, der løber fra 2015-2017.

Det vurderes at 98 % af alle somaliske kvinder er omskåret, og en rapport fra 2013 udarbejdet af UNICEF viste, at hele 63 % af disse er ofre for den mest omfattende form for omskæring, hvor skamlæberne helt er fjernet og genitalierne syet sammen, hvilket - udover smerten - også ofte medfører komplikationer når kvinden menstruerer og skal føde. Sex & Samfund anbefaler derfor på det kraftigste, at Udenrigsministeriet tænker omskæring med ind i landeprogrammet, hvori det indtil videre slet ikke er nævnt. Landeprogrammet skal dog forsøge at udligne uligheden mellem mænd og kvinder ved at arbejde for at få flere kvinder i uddannelse og arbejde. Vi mener, at den økonomiske udvikling vil vinde stort på at blive tænkt sammen med familieplanlægning. Fertilitetsraten i Somalia er 6,2 børn pr. kvinde, hvilket ikke bare udfordrer kvindernes mulighed for at være en aktiv del af samfundet, men er en lige så stor udfordring for kvindernes sundhed. Vi anbefaler derfor Udenrigsministeriet, at basal seksualundervisning tænkes ind i deres uddannelsesarbejde, så kvinderne faktisk får mulighed for at uddanne sig deltage i samfundet.

Slutteligt kan det nævnes, at Somalia er et af de mest skrøbelige lande og økonomier i verden. Familieplanlægning har positiv effekt på mange af de problemstillinger Somalia står overfor, som ulighed, diskriminering, dårlig økonomi og sparsomme naturressourcer, og derfor mener vi det er helt essentielt, at seksualundervisning og information om prævention og hvordan kvinder kan undgå uønskede graviditeter, bliver prioriteret.

(Indsendt juni 2014)