Landeprogram Myanmar

 

Udenrigsministeriet er ved at udarbejde et 4-årigt landeprogram for Myanmar, der løber fra 2016-20. Sex & Samfund har i den forbindelse fået mulighed for at give vores anbefalinger til landeprogrammet. Programmet fokuserer på tre tematiske områder: ’fred, demokrati og menneskerettigheder’, ’uddannelse’ og ’privatsektoren’.

I anbefalingen udtrykker vi vores begejstring for landeprogrammets kobling til en rettighedsbaseret tilgang og Danmarks strategi for udviklingssamarbejde – Retten til et bedre liv (2012). Samtidig peger vi på behovet for specifikt at integrere seksuelle og reproduktive rettigheder og ligestilling som tværgående komponenter, idet de dels fremgår som konkrete prioriteter i hhv. den danske strategi for udviklingssamarbejde og den nyere ligestillingsstrategi og dels er grundlæggende elementer for at skabe en sund udvikling.

Konkret har vi anbefalet, at fokus i programmet bør øges ift. at sikre retten til at bestemme over egen krop og seksualitet, særligt for udsatte og sårbare grupper, og at støtte til civilsamfundsorganisationer netop er en god mulighed for at nå ud til disse mennesker. Derudover peger vi på, at det er centralt, at Danmark bidrager til, at flere unge piger får en uddannelse og herunder sikre adgang til seksualundervisning for både piger og drenge. Tilsvarende fremhæver vi, at økonomisk vækst indenfor privatsektoren hænger sammen med befolkningstilvæksten og dermed bl.a. kvinders adgang til og mulighed for at benytte sig af familieplanlægning. Dette bidrager til økonomisk ligestilling mellem mænd og kvinder, men forbedrer også flere andre udviklingsindikatorer.

Til sidst anbefaler vi, at Danmark engagerer sig i den politiske dialog med regeringen for at fremme relevante spørgsmål omkring ligestilling mellem køn og seksuelle og reproduktive rettigheder. Vigtigheden af denne dialog illustreres af nyligt vedtagne love, der øger kontrol af befolkningstilvæksten, forbyder tværreligiøse ægteskaber og giver staten beføjelse til fx at tvinge mødre til at vente tre år mellem graviditeter – et område, som i særlig grad strider imod danske udviklingsprioriteter.


(Indsendt august 2015)