Landeprogram Sydsudan

 


Sex & Samfund (S&S) har forpligtet sig til at arbejde med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) nationalt og internationalt. Derfor har vi valgt at indgive vores anbefalinger til Danmarks landeprogram for Sydsudan, der løber fra 2016-2018.


Selvom vi hos Sex og Samfund er meget glade for, at der i landeprogrammet er fokus på kvinders rettigheder og kønsbestemt vold, mener vi stadig, at der er brug for en bredere prioritering af SRSR og minoritetsgruppers rettigheder. Eksempelvis peger vi på, at kvinders ligestilling såsom at kvinder frit kan deltage i det sociale, økonomiske og politiske liv, uløseligt hænger sammen med deres adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser. Et område, der i høj grad er udfordret i Sydsudan på grund af landets store ustabilitet både ift. konflikt og naturkatastrofer.

Derfor anbefaler vi, at SRSR adresseres eksplicit i landeprogrammet og integreres på tværs af prioritetsområder. Dette vil ikke kun sikre kvinders rettigheder, men også være med til at sikre andre minoritetsgruppers rettigheder, herunder rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og intersex-personer (LGBTI), som ofte udsættes for voldelige overgreb og menneskerettighedskrænkelser i landet.

Derudover mener vi, at emner som mødredødelighed og adgang til prævention også bør gives et mere eksplicit fokus. Særligt i krisesituationer flygter jordemødre, mens hospitaler og klinikker ødelægges og adgang til den nødvendige fødselshjælp og prævention mindskes. Eksempelvis er mødredødelighedsraten i Sydsudan på 2.054 kvinder (per 100.000 levendefødte) en af de absolut højeste i verden. Samtidig hermed udtrykker hver femte sydsudanesiske kvinde, at de ikke har adgang til den prævention, som de ønsker sig og dermed ikke har indflydelse på, hvor mange børn de får.   

Så med meget begrænset eller ingen adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser er sydsudanesiske kvinder underlagt en række sociale og økonomiske konsekvenser. De er ikke i stand til at tilpasse sig de forandringer, som finder sted på baggrund af konflikt og naturkatastrofer og har svært ved sikre deres families trivsel.  Vi anbefaler derfor, at Danmark aktivt er med til at sikre mere modstandsdygtige sydsudanesiske familier og fremme kvinders sundhed og rettigheder ved at prioritere SRSR højt i landeprogrammet for Sydsudan. 

(Indsendt november 2015)