OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 

 

Sex & Samfund er den førende danske organisation indenfor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) nationalt og internationalt. Vi er medlem af International Planned Parenthood Federation (IPPF) – verdens største organisation indenfor SRSR med 152 medlemsorganisationer, som tilsammen udfører aktiviteter i 172 lande.

Vi har givet et høringssvar til Danidas konceptnote for Danmarks samarbejde med FN’s humanitære koordinationskontor (OCHA) 2016-2019.

Overordnet mener vi hos Sex & Samfund, at det danske samarbejde med OCHA er af stor betydning for at sikre danske prioriteter inden for den internationale humanitære bistand. Derfor synes vi, at det er afgørende, at Udenrigsministeriet også overvejer, hvordan den danske bevilling til OCHA kan være med til at fremme danske prioriteter. Dette kan ikke gøres ved at give tøjlerne til andre. I stedet bør vi sikre, at OCHA bidrager til at opnå de resultater, vi i Danmark selv har sat os for vores humanitære og udviklingspolitiske strategier. Her har Danmark valgt at arbejde rettighedsbaseret, og hos Sex og Samfund mener vi, at det må være helt centralt at have fokus på de mest sårbare gruppers rettigheder – også under humanitære kriser.

Statistisk set er nogle grupper (MARPs) mere sårbare end andre og udsættes i højere grad for marginalisering og rettighedskrænkelser, som blot forværres under humanitære kriser. Disse mennesker indbefatter blandt andet kvinder, børn, lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og intersex-personer (LGBTI). Derfor opfordrer vi i Sex & Samfund, Danmark til at benytte sin centrale position som en del af trojkaen i OCHA-donorgruppen til at fremme sårbare gruppers rettigheder, herunder særligt deres SRSR.    

Som en del af at mindske krisers indvirkning på netop de mest sårbare og udsatte grupper og samfund deler vi den opfattelse, at en effektiv humanitær indsats er baseret på et godt beredskab forud for en krise. Som sådan er det helt afgørende at forbinde den humanitære og udviklingsorienterede bistand for netop at fremme mere robuste, forberedte og tilpasningsdygtige befolkningsgrupper. Her peger nyere forskning samtidig på, at adgangen til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, såsom moderne former for prævention, er afgørende for familiers evne til at tilpasse sig krisesituationer og opbygge modstandsdygtige samfund.

Derfor anbefaler vi, at Danmark går forrest og taler de sårbares sag ved at sikre prioritering af kvinder og pigers SRSR som en del af internationale humanitære strategier og indsatser. I tilknytning hertil er det forsat helt centralt, at konceptnoten for det danske samarbejde med OCHA inkluderer kvinders ligestilling som en eksplicit prioritet, hvilket også er i overensstemmelse med Danmarks Nationale handlingsplan for resolution 1325, der har fokus på kvinder, fred og sikkerhed.

(Indsendt november 2015)