UNFPA og UN Women strategier

 


Sex & Samfund er den førende danske organisation indenfor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) nationalt og internationalt, og er og er også medlem af International Planned  Parenthood Federation – verdens største organisation indenfor SRSR. Vi har givet vores høringssvar til Danidas konceptnoter for ’Organisation’s Strategy for Denmark’s Engagement with the United Nations Population Fund (UNFPA), 2014-2018, og ’Organisation Strategy for Denmark’s Engagement with the United Nations Entity  for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), 2014-2018.


Danida har en overordnet strategi for det internationale arbejde kaldet ’Retten til et bedre liv’. Danmark har altid været i front når sensitive emner indenfor SRSR skulle promoveres internationalt, herunder ligger emner som abort, seksualundervisning og seksuelle minoriteters rettigheder. Den rolle mener vi fortsat, at Danmark skal have internationalt. Vi i Sex & Samfund anerkender, at UN er bygget op af en række medlemslande, der langt fra er enige på alle punkter indenfor SRSR. I de to koncept noter til UNFPA og UN Women lægger Danida op til, at andre skal bane vejen for os. Men på denne måde mister Danmark sit fodfæste i debatten.


Derfor mener vi det er vigtigt, at Danmark holder fast i sin internationale strategi, der skal sikre, at alle får det gode liv, de har ret til. Dette kan ikke gøres ved at give tøjlerne til andre og forme vores strategi efter ’de tunge spilere’. Vi mener i stedet, at vi bør bruge vores ambassademedarbejdere i syd til aktivt at indgå i den politiske dialog om de mere sensitive områder, og lade UNFPA og UN Women’s strategier bidrage til at opnå de resultater, vi i Danmark selv har sat for vores overordnede strategi.

(Indsendt februar 2014)