United Nations Environment Programme

 

Da Sex & Samfund arbejder med klimaforandringer fra et seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheds-perspektiv, har vi læst organisationsstrategien for Danmarks samarbejde med United Nations Environment Programme (UNEP), der løber fra 2014-2017, og givet vores anbefalinger til Udenrigsministeriet.

Selvom vi i Sex & Samfund værdsætter og støtter Udenrigsministeriets internationale indsats på klimaområdet undrer vi os samtidig over, at der i rapporten ikke tages højde for befolkningsvækst, den voksende middelklasse og urbanisering, som beviseligt har direkte indflydelse på miljøet og naturressourcer. Det estimeres, at 222 millioner kvinder verden over – heraf langt de fleste i udviklingslande – har et uopfyldt behov for viden om og midler til familieplanlægning. Familieplanlægningsmuligheder kan ikke bare afhjælpe det pres, der i forvejen er på miljøet, men er også et væsentligt skridt i forhold til at skabe lige rettigheder for kvinder. I en mandsdomineret kultur, hvor mange børn ases som et statussymbol, fratages kvinder retten til at bestemme over egen krop – især når det kommer til antal børn, tid imellem dem og planlægning. Faktorer, der også har væsentlig indflydelse på kvindens sundhed. 

Slutteligt påmindede vi Udenrigsministeriet om, at studier har vist, at familieplanlægning er blandt de mest kost-effektive strategier indenfor forebyggelse af klimaforandring. det er blevet beregnet, at hver U.S. Dollar, der bliver investeret i familieplanlægning, 6 U.S. Dollars kan potentielt blive sparet i forbindelse med andre udviklingsprojekter. 

(Indsendt oktober 2014)