World Health Organization

 


Som den førende danske organisation indenfor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) nationalt og internationalt, har Sex & Samfund skrevet et høringssvar til Danidas strategi for det fremtidige arbejde med World Health Organization (WHO).


Sex & Samfund støtter Danidas intentioner om at maksimere den danske indflydelse i WHO ved at sætte yderligere fokus på SRSR. Men meget af WHO’s arbejde foregår på landeplan, og vi anbefaler derfor Danida til at inkludere ambassader i de respektive lande, for at få mest mulig indflydelse. Samtidig erklærer vi os også uforstående over for Danmarks plan om at skære 25 % i støtten til WHO. Slutteligt vil vi nævne, at Danmark støtter tre organer, der overlapper hinanden på områder indenfor SRSR, navneligt WHO, UNFPA og UN Women. For at optimere den danske indsats og opnå større indflydelse på området, foreslår vi en større koordinering af et samarbejde mellem de tre. 


Vi mener, at et tættere samarbejde med mindre FN organisationer kan hjælpe med at overkomme mange af de udfordringer, der er ved at integrere basale menneskerettigheder samt seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder – især indenfor WHO.


(Indsendt maj 2014)