Det er hårdt for børn og unge at føle sig uden for kammeraternes fællesskab. For børn, der lever længe med ensomhed, kan det få store konsekvenser.

Stærke børnefællesskaber giver glade børn

 

Du kan være med til at skabe stærke og rummelige børnefællesskaber, hvor dit barn og de andre børn har det godt, hvor ingen er ensomme, og hvor mobning har svært ved at slå rod. 

Børn, der er ensomme og bange for, at de ikke har nogen at lege med i frikvarteret, er børn, der har svært ved at trives. Børn, der føler sig uden for fællesskabet, er børn, der har svært ved at koncentrere sig om at lære. Op imod hver tiende barn eller ung i Danmark føler sig ensom.

DU KAN SOM FORÆLDRE VÆRE MED TIL AT GØRE EN STOR FORSKEL.

Fem gode råd Vi har samlet fem anbefalinger til, hvordan du kan ruste dit barn til at have det godt, og hvordan du kan styrke børns fællesskaber. Læs mere her til højre.

Tre gode film om ensomhed, hårdt sprog og sociale medier. Herunder finder du tre film om noget, som har meget stor betydning for børn og unges trivsel: Ensomhed, måden vi taler til og med hinanden på og oplevelser på sociale medier. 

FORESLÅ DIT BARNS LÆRER AT SE FILMENE SOM OPLÆG TIL DISKUSSION PÅ ET FORÆLDREMØDE.

Stærke og rummelige børnefællesskaber med Destination Trivsel
Vi styrker børns trivsel og forebygger mobning bedst, når vi styrker rummeligheden i børns fællesskaber – ikke når vi fokuserer på det enkelte barn, der mobber eller bliver mobbet. Destination Trivsel er en forebyggende indsats, der henvender sig til forældre og skoler. Læs mere

Film om sociale medier: Ved du, hvad dit barn laver på Snapchat eller Instagram? Stiller du spørgsmålet 'Hvad sker der på Snapchat i øjeblikket' lige så ofte som spørgsmålet 'Hvad har du lavet i klubben i dag?' I filmen giver en række forældre deres bud, hvordan man kan støtte op om sit barns trivsel på sociale medier.

Brug fx filmen som oplæg til diskussion til forældremøder på skolen.

Du kan også læse mere på siden 'Tal med dit barn om livet på sociale medier'.

Film om sprog: Taler du med dit barn om en god tone? Sprog og trivsel hører sammen. Nedladende og mobbende sprogbrug har stor betydning for børn og unges trivsel. Men hvad er en god tone – og hvordan kan man som forældre tale med sit barn om en god tone? Det fortæller børn og forældre om i filmen 'Tal om sprog'.

Brug fx filmen som oplæg til diskussion til forældremøder på skolen.

Film om ensomhed: Ensomhed er en følelse, som mange børn på et tidspunkt i deres liv. Men bliver ensomhed en vedvarende følelse, kan det have alvorlige konsekvenser for dit barns sundhed og trivsel. Men hvorfor bliver nogle børn ensomme – og hvad kan du som forældre gøre? Det fortæller børn og forældre om i filmen ’Tal om ensomhed’.

Brug fx filmen som oplæg til diskussion til forældremøder på skolen.

Støt arbejdet for børns trivsel

Vil du støtte vores arbejde for børn og unges trivsel og sundhed - for eksempel som medlem?

Det koster 125 kr. årligt og 75 kr., hvis du er studerende / pensionist.

Læs mere - og meld dig ind

 

Støt arbejdet for børns trivsel

Vil du støtte vores arbejde for børn og unges trivsel og sundhed - for eksempel som medlem?

Det koster 125 kr. årligt og 75 kr., hvis du er studerende / pensionist.

Læs mere -
og meld dig ind

 

Fem anbefalinger til dig

1. Rust dit barn til at klare svære situationer

Børns trivsel er de voksnes ansvar, men det er ikke altid, at de voksne kan løse børnenes problemer. En god måde at støtte børns trivsel på er at vise dem og hjælpe dem til at se, hvordan man kan løse problemer og klare svære situationer.

2. Vis dit barn handlemuligheder

Hvis dit barn for eksempel oplever ensomhed i skolen, så hjælp ham eller hende til at få øje på de gode relationer, der er i barnets liv. Tal med dit barn om hvem, man kan gå til, når man står med et problem, det kan være en ven, dig som forælder, en lærer, eller en anden voksen i barnets liv. Det kan også være, at barnet kan have gavn af at tale med nogen, som han eller hun ikke kender. Så kan du fortælle dit barn om rådgivninger som www.privatsnak.dk, hvor 10.-15. årige børn og unge kan tale/chatte eller skrive og få anonym rådgivning om alt fra krop og pubertet til følelser og seksualitet.  

3. Hav fokus på fællesskab og trivslen i klassen

De fællesskaber, som børn indgår i, har stor betydning for deres daglige trivsel. Tal med dit barn om, hvordan det går i klassen, og med barnets lærer eller pædagog om, hvordan du kan støtte op om trivslen i klassen.

4. Vis dit barn at du er der

Fortæl dit barn at du er der, hvis hun eller han har brug for at snakke eller for hjælp. Det er ikke sikkert, at dit barn har lyst til at vende svære ting med dig, men det betyder noget for barnets trivsel, at vide, du er der for ham eller hende.

5. Vær en god rollemodel

Tal ikke grimt om barnets lærere, pædagoger, klassekammerater eller de andre forældre i klassen, men vis dit barn, hvordan man kan løse konflikter på en god måde. Tal positivt om forskellighed og vis dit barn, at fællesskaber kan rumme mennesker, der er forskellige, når det f.eks. handler om køn, krop og seksualitet. Børnefællesskaber der kan rumme forskellighed, er fællesskaber, hvor flere trives og færre mobbes. 

 

Privatsnak

Privatsnak.dk er rådgivning for børn og unge i alderen 10-15 år om alt fra pubertet, følelser, kærester og forelskelse til seksualitet, prævention og den første gang. Der kan stilles spørgsmål på både chat, telefon og brevkasse. 

Gå til privatsnak.dk

  

Sexlinien for Unge

Sex & Samfunds anonyme telefon- og onlinerådgivning til unge om seksualitet, sex, prævention, abort, graviditet, køn, krop, pubertet, lyst, den første gang og meget andet.

Gå til sexlinien.dk

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?