Om seksualundervisning

 

Seksualundervisning skal styrke børn og unges evner til at træffe gode valg i deres liv i forhold til sundhed. God seksualundervisning vil også bidrage til at styrke børn og unges trivsel og forebygge mobning.

 

Seksualundervisning er et obligatorisk fag fra 0. - 9. klasse. Det er også et såkaldt ’timeløst’ fag. Det betyder, at der ikke er sat et bestemt antal timer af til faget på de enkelte årganges skema - det er op til lærerne at inddrage seksualundervisningen i de øvrige fag.

 

Det kan være i dansk, hvor man ved at læse forskellige tekster lærer om følelser, forelskelse og kærlighed. Det kan være i natur/teknik og biologi, hvor man lærer om puberteten eller sexsygdomme og prævention. Eller i idræt, hvor man lærer om kroppen og grænser. I princippet kan alle fag inddrages i seksualundervisningen.

 

PASSE TIL ELEVENS ALDER
Seksualundervisning skal tilpasses elevernes alder. Det betyder, at seksualundervisning i 2. klasse er meget forskellige fra undervisningen i 9. klasse.

 

  • I 0. - 3. klasse handler undervisningen typisk om kroppen, følelser, køn og familier.
  • I 4. - 6. klasse desuden om pubertet, medier og internet, forelskelse og kærester.
  • Først i 7. - 9. klasse handler undervisningen også om seksualitet, sex, prævention, sexsygdomme og abort.

 

I de ældste klasser skal eleverne også arbejde med historiske og internationale perspektiver på seksualundervisningens emner. 

 

TRÆFFE GODE OG SUNDE VALG I SIT LIV

Seksualundervisning må ikke forveksles med sex-undervisning. Seksualundervisning skal ikke lære eleverne, hvordan man har sex.

 

Undervisningen skal udvikle elevernes evner til at tænke selvstændigt og træffe gode valg i forhold til sundhed og trivsel. Eleverne skal lære om sig selv og det samfund, de lever i. Og undervisningen skal hjælpe børn og unge til at lære at kunne mærke efter egne grænser og acceptere andres.


STYRKE BØRNS OG UNGES TRIVSEL

Børn fortæller i Sex & Samfunds undersøgelser, at når de drilles eller holdes udenfor i klassen, er det typisk, fordi kammeraterne synes, at de er tykke, eller fordi de er en pige eller dreng, der er anderledes end de andre fra deres biologiske køn. I de større klasser kan det være på grund af en seksualitet, der adskiller sig fra flertallets (primært homoseksualitet).

 

God seksualundervisning er med til at udvikle elevernes syn på krop, køn og seksualitet som mangfoldige størrelser. Den er med til at lære børn og unge at vise respekt for og anerkende hinanden - uanset forskelligheder.

 

Det kan gøre en stor forskel at have sådan en indstilling til hinanden i en klasse. Derfor kan undervisningen også styrke elevernes trivsel i skolen og forebygge mobning.

 

MANGE UNDERVISERE
Klasselæreren har ansvaret for at koordinere seksualundervisningen, men alle klassens lærere kan være involveret i at undervise eleverne.

 

Klassen kan også undervises af skolens sundhedsplejerske eller af gæsteundervisere med særlig viden eller erfaring. Det kan for eksempel være Sex & Samfunds specialuddannede ung til yngre-undervisere. 

 

Læs mere om seksualundervisning

 

Tal om krop og følelser

Som forælder spiller du en vigtig rolle i forhold til at lære dit barn om krop, følelser, seksualitet og grænser.
Få råd og inspiration til, hvad du kan tale med dit barn om på de forskellige alderstrin, hvordan I kan tale om det på en rar måde, og hvorfor det er vigtigt. Læs mere her

Kroppelop

Kroppelop er Sex & Samfunds undervisningssite til indskolingen (0.-3. klasse). Se det her:
 

Mig og min krop

Mig og min krop er Sex & Samfunds undervisningssite til mellemtrinet (4.-6. klasse). Se det her

Sex for dig

Sex for dig er Sex & Samfunds undervisningssite til udskolingen (7.-10. klasse). Se det her
 

Reagér på din bekymring

Som forælder kan man være usikker på, hvad der er almindelig seksuel adfærd i forhold til et barns alder. Hvis dit barn siger  eller  gør  noget,  som  bekymrer dig, skal du reagere på det. Læs mere her
 

Sexlinien for Unge

Sexlinien for Unge er Sex & Samfunds anonyme telefon- og onlinerådgivning om seksualitet, sex, prævention, abort, graviditet, køn, krop, pubertet, lyst, den første gang og meget andet. Læs mere her