Uganda

 

I Uganda kæmper Sex & Samfund især for unge og kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed, og det er en vigtig kamp. Homoseksualitet er forbudt og seksuelle minoriteter udsættes både for diskrimination og deciderede overgreb. En fjerdedel af ugandiske piger bliver gravide inden de er 20 år, og usikre aborter er skyld i 26 procent af de dødsfald, der er i Uganda i forbindelse med graviditet. HIV infektion er stadig en af de største dødsårsager. Uganda har tilmed en af verden højeste fødselsrater hvilket bidrager til en eksplosiv befolkningstilvækst.

Blandt andet derfor har det stor betydning, at unge, kvinder og mænd, får en grundig seksualundervisning, kender deres og andres seksuelle og reproduktive rettigheder og ved hvad de kan gøre hvis de rettigheder  krænkes.  

 

Ret til familieplanlægning

Sex og Samfund styrker lokale organisationers fortalerarbejde overfor lokale og nationale beslutningstagere, så der i højere grad bliver lagt pres på myndighederne for at få skabt bedre sundhedsvilkår for kvinder i forbindelse med prævention, graviditet, fødsel og abort.

I Uganda samarbejder vi med den lokale NGO Reproductive Health Uganda (RHU) om at mobilisere kvindegrupper til at kræve deres rettigheder i forhold til selvbestemmelse over egen krop og brug af prævention.

Vi tror på at kvinder, som kender deres rettigheder omkring familieplanlægning og er støttet  af  lokalsamfundet og sundhedssystemet, ikke bare vil bruge disse rettigheder, men også tilskynde andre kvinder til at bruge disse rettigheder.

I Luwero, i det centrale Uganda, har vi sammen med RHU, mobiliseret 25 kvindegrupper, som tager rundt i lokalområdet, bl.a. på cykler doneret af Sex & Samfunds støtter, og oplyser kvinder om deres rettigheder. I 2014, nåede kvindegrupperne ud til 7.110 kvinder.. Kvinderne i kvindegrupperne har desuden en aktiv politisk rolle og har formået at få prioriteret familieplanlægning i lokaladministrationen med et tilhørende offentligt budget dedikeret til familieplanlægning.

Se denne udgave af vores bidragsydermagasin TAK, om kvindegrupper i Uganda

 

Seksuel sundhed og rettigheder på skoleskemaet.

I arbejdet for at fremme unges seksuelle rettigheder har vi bl.a. fokus på seksualundervisning i Uganda. I samarbejde med RHU, har vi lanceret undervisningsmateriale til seksualundervisning, der er udviklet specielt til ugandiske unge. Metoder og erfaringer fra den danske Uge Sex-kampagne er smeltet sammen med den ugandiske virkelighed, hvor undervisningen finder sted.

Der er stort behov for at få styrket den systematiske undervisningsindsats til ugandiske unge i form af   mere viden om krop, seksualitet, køn og sex, og  kendskab til de muligheder der er for at få rådgivning og hjælp.

Målet er at sikre, at de unge i Uganda får basal viden om deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder og får styrket deres handlekompetence til at træffe egne valg i deres hverdag i relation til seksualitet, sundhed, trivsel og rettigheder. Men også til i det hele taget at foretage sunde og velinformerede valg.  

Sex & Samfund og RHU har sammen udviklet seksualundervisningsmateriale målrettet unge mellem 15-28 år. Undervisningen er implementeret på tekniske skoler samt for unge der er uden for skolesystemet i Hoima i det vestlige Uganda. Disse ofte oversete grupper bliver nu undervist af lokale lærere og i løbet af et halvt år har ca. 2500 unge modtaget seksualundervisning. De første  stolte seksualundervisnings- ’kandidater’ er allerede udklækket (foto)

Læs mere om seksualundervisningen i Uganda her

 

Ungevenlige klinikker

Teenagegraviditeter er meget hyppigt forekommende i Uganda og bidrager til begrænsede muligheder for især unge kvinder i forhold til uddannelse og job, høj mødredødelighed, og usikre aborter. Tilmed er antallet af HIV smittede i Uganda stigende. Det er ofte tabubelagt for unge i Uganda at opsøge sundhedsvæsenet for at få adgang til prævention, tests for kønssygdomme, graviditetsundersøgelser etc.  til dels pga. sundhedsarbejderes reserverede holdning til seksuelt aktive unge. Sex og samfund arbejder med at forbedre adgangen til sundhedssystemet ved at videreuddanne sundhedspersonale og har bidraget til at etablere ungevenlige klinikker, hvor de unge har adgang til korrekt information om sex, graviditet, kønssygdomme og prævention samt direkte adgang til prævention, sundhedstjek for kønssygdomme og graviditetsundersøgelser. Over de sidste seks måneder er det hermed via projektet lykkedes at nå ud til mere end 12.000 unge i Hoima med ungevenlige seksuelle og reproduktive sundhedsydelser.

 

Vidste du at...

Uganda har verdens yngste befolkning, hvor 78% er under 30 år.

En undersøgelse viser at hver femte unge mand i Uganda ikke tror, at piger kan blive gravide første gang de har sex.