Indien

På trods af stor økonomisk, videnskabelig og industriel fremgang er der stor ulighed i Indien, i forhold til køn, klasse, kaste og geografi. De mest udsatte og marginaliserede lever ofte på kanten af samfundet, uden adgang til sociale- eller sundhedsmæssige ydelser – især kvinder er udsat.

I Indien arbejder vi og vores samarbejdspartner CHETNA med at holde myndigheder ansvarlige for, at kvaliteten på og adgangen til sundhedsydelser er tilstrækkelig og lever op til forpligtelserne. Det gør vi blandt andet ved kapacitetsopbygning af lokale kræfter og udvikling af planer for fælles fortalervirksomhed overfor myndigheder.

Aktiviteterne spiller sammen med en indsats for at skaffe mediernes, politikernes og andre ngo’ers opmærksomhed omkring seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, og processer omkring menneskerettigheder generelt.

Med vores anden indiske partner, SAHAYOG, arbejder vi i forskellige alliancer med at forstærke kvinders stemmer i det indiske samfund. Ved rejser til lokalsamfundene har vi samlet inputs og viden fra udsatte kvinder som sættes i spil blandt partnere via møder, konferencer og seminarer

I samarbejde med lokale organisationer arbejder SAHAYOG med en række sundhedsklinikker, for at definere, hvor godt de udfylder deres brugeres behov. Herefter deles erfaringer og læring med både klinikkerne, lokale organisationer og lokale medier, indsamlet blandt klinikkernes brugergrupper.

På den måde bliver brugernes klager og udfordringer delt, og inddraget i klinikkernes udvikling. Derudover arbejder SAHAYOG for at bringe menneskerettighedsdagsordenen højere op på den politiske dagsorden, ved blandt andet at øge indflydelse på den nationale menneskerettigheds kommission.

 

Vidste du at...

Data fra den indiske regering viser, at 35% af indiske kvinder har været udsat for fysisk vold.