Nepal

 

Kvinders forhold i Nepal er ofte meget vanskelige. De nepalesiske småsamfund er typisk patriarkalske og kvinder ses ofte som urene i forbindelse med fødsel og graviditet. Sammen med vores lokale partner, BBC, arbejder Sex & Samfund for at forbedre kvinders forhold og rettigheder på en række områder.

I små lokalsamfund arbejder vi for at mobilisere kvinders stemmer. Vi arbejder for, at de kan identificere deres udfordringer og behov i forhold til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Kvinder lærer at indsamle beviser på krænkelser og at kræve deres rettigheder overfor autoriteter.

Enkelte fokuspersoner i landsbyerne bliver trænet til at kunne facilitere og organisere træning og undervisning for lokale kvinder, så de lærer hvilke rettigheder de har, og hvordan de kan kræve at disse bliver overholdt. Blandt andet i forhold til sundhedsydelser.

Vi arbejder for at styrke civilsamfundets kompetencer i forhold til at lægge et politisk pres omkring abortpolitikker. Lokalt er vi med til at skabe rum, hvor kvinder kan ytre sig og identificere deres udfordringer og behov, som så vil blive brugt til fortalervirksomhed på distrikts- og nationalt niveau.

Lokale organisationer bliver trænet i at holde et vågent øje med abortklinikker, og vil dokumentere de udfordringer og problemer, lokale kvinder oplever på centrene. Dokumentation som kan bruges til at lægge pres på de nepalesiske sundhedsmyndigheder.

 

Andre aktiviteter i Nepal

Som en respons på de store ødelæggelser efter jordskælvet i april 2015 har Sex & Samfund indsamlet penge til at støtte vores partnerorganisation BBC med genopbygningsaktiviteter. Det handler blandt andet om fortalervirksomhed, uddeling af ’værdighedskits’ og 'vinterpakker' samt undervisning i seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Aktiviteterne foregår i tre hårdt ramte områder ikke langt fra Kathmandu.

Sammen med vores anden nationale partnerorganisation FPAN, arbejder vi med et pilotprojekt, der skal forbedre den reproduktive og seksuelle sundhed blandt unge. I et udvalgt område vil projektet levere seksualundervisning til 40 skoler og det vil træne 200 sundhedsansatte i brugen af seksualundervisningsmaterialet.

Sådan vil vi skabe et miljø, hvor unge har god og nem adgang til både information og sundhedsservices vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Vidste du at...

Spædbørnsdødeligheden i Nepal er 32 per 1000 levendefødte. I Danmark er den 3 per 1000 levendefødte