Afskaf Fattigdom

 

Adgang til prævention, information og hjælp under graviditet er afgørende for, at kvinder kan deltage i og bidrage til økonomien. I Mange lande er det primært kvinder, der tager sig af børnene. Hvis en kvinde har mange børn, er det svært også at skulle passe et arbejde eller at skulle tage en uddannelse.

I fattige lande er det ofte et problem at kvinder får flere børn end de egentlig har lyst til, blandt andet grundet manglende adgang til prævention. Kvinders adgang til arbejdsmarkedet er en vigtig komponent i afskaffelsen af fattigdom, og blandt andet arbejder vi for at kvinder kender deres rettigheder og har adgang til oplysning og prævention.

”225 millioner kvinder på verdensplan har ikke adgang til den prævention, de ønsker for at undgå at blive gravide.” (UNFPA 2014).

Vidste du at...

Sex & Samfund er medlem af verdens største organisation IPPF, som arbejder med seksuelle or reproduktive rettigheder og sundhed i 172 lande.