Livet på land

 

I mange udviklingslande spiller natur og skov en afgørende rolle, ikke mindst blandt kvinder. Det er ofte kvinder, der har viden om vilde bær og urter til føde og medicin, og det er oftest kvinder, der samler brænde. 

På samme tid er det ofte kvinder der er mest udsatte ved større klimaforandringer. Kvinder ejer sjældent særlig meget land, og har ikke mange muligheder, hvis grunden hvor de bor tørrer ud eller oversvømmes.

I Kenya arbejder vi med en integreret indsats hvor vi både arbejder med oplysning om rettigheder, prævention og graviditet blandt lokale kvinder, på samme tid med at vi oplyser om bæredygtige landbrugsmetoder. På den måde behandles jorden bedre, og lokalbefolkningen bliver bedre rustet til at leve med klimaforandringerne.

”Hvis kvinder har direkte adgang til skov og naturressourcer, er de mindre afhængige af ægteskab som sikkerhed.” (World Ressource Intitute 2014).

Vidste du at...

Sex & Samfund er medlem af verdens største organisation IPPF, som arbejder med seksuelle or reproduktive rettigheder og sundhed i 172 lande.